Funksjonell styrketrening for eldre med god effekt

En ny doktorgradsstudie viser at funksjonell styrketrening gjør eldre bedre rustet til å klare seg selv. 

Publisert Sist oppdatert

Doktorgradsstipendiat Hilde Lohne-Seiler ved Norges idrettshøgskole har gjennomført en studie som belyser styrketrening og måling av fysisk aktivitet hos eldre mennesker i Norge. Studien underbygger eksisterende kunnskap på feltet, samtidig som den gir oss kunnskap om hvilken type styrketrening som gir best effekt på hverdagsmestring for eldre.

Sammenlignet med apparattrening

Lohne Seiler sammenlignet tradisjonell styrketrening (apparattrening) med funksjonell styrketrening (trening uten apparater). En gruppe på 53 eldre personer trente styrketrening to ganger i uken over tre måneder. Testresultatet viste at begge metodene ga økt muskelstyrke. Likevel skilte tradisjonell styrketrening seg ut på et punkt. Muskelpower (en kombinasjon stor kraft og høy hastighet) i overkroppen økte for gruppen som trente tradisjonell styrketrening med hele 25 prosent.

- Dette er en markant økning, og resultatet har trolig sammenheng med at man i apparater har god kontroll på belastningen som løftes. Funksjonell styrketrening derimot involverer flere muskelgrupper under mer ustabile forhold enn hva som er tilfellet med tradisjonell styrketrening, som så påvirker balanseevne og stabilitet i større grad. Dermed har trolig funksjonell styrketrening større overføringsevne til hverdagslivets aktiviteter som krever en viss muskelstyrke og balanseevne. I tillegg er funksjonell trening et bedre lavterskeltilbud ved at all trening kan gjøres hjemme, sier Lohne-Seiler til www.nih.no.

Les mer på www.nih.no

Powered by Labrador CMS