Episode 23 - Filosofen og fysioterapeuten

Hvor unik er egentlig en pasient? Vi beveger oss inn i filosofiens verden sammen med Eline Thornquist og Rani Lill Anjum! 

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Podcasten eies og drives av Tidsskriftet Fysioterapeuten. Har du tilbakemeldinger, tips eller innspill? Kontakt redaksjonen: podcast@fysio.no!

Til stadighet kan fysioterapeuter få følelsen av å befinne seg i et slags krysningspunkt mellom det vitenskapen mener bør gjøres for å hjelpe pasientene, og det faktiske møtet med disse ulike, og unike, individene. I dette krysningspunktet kan det dukke opp spørsmål som: Skal vi nøye oss med det nåværende evidens-hierarket? Kan egentlig resultater fra forskning overføres til praksis? Og hvor unik er egentlig akkurat denne pasienten?

Med oss i episoden har vi filosof Rani Lill Anjum og professor emerita Eline Thornquist. Samtalen går blant annet inn på hvordan den tradisjonelle forståelsen av kausalitet ikke nødvendigvis er optimal i våre møter med unike individer. Er paradigmet som omfatter dagens vitenskapelige metode kanskje modent for forandring?

Programverter: Joakim Moestue Halvorsen og Martin Moum Hellevik.

Powered by Labrador CMS