En brutal øvelse

Samhandlingsreform. Direkte tilgang. Diagnoselisten fjernet. Statlige overføringer. Og – ikke minst – kommunenes høyst variable økonomi.  Et knippe politiske reformer og realiteter som enkeltvis og samlet har en sterk påvirkning på pasienter og fysioterapeuter.

Publisert Sist oppdatert

Med unntak av samhandlingsreformen, med tidlig utskrivning fra sykehus av ganske dårlige pasienter, er det ikke godt å si hvilken effekt disse tiltakene har hatt – eller vil få. Det er for tidlig konkludere.

Lange ventelister er en uting. Absolutt ingen er tjent med at kronikere med muskel- og skjelettlidelser og andre pasientgrupper ikke får tilgang til hjelp fra fysioterapeut, fordi kapasiteten er sprengt. Det er en plage for pasientene og dyrt for samfunnet.  Likevel er dette realiteten i mange kommuner, blant annet i Stryn og Rygge som Fysioterapeuten har rapporter fra i dette nummeret.

Regjeringen vil at folk skal få rask tilgang til fysioterapeut, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun mener det er uheldig at pasienter må vente i månedsvis på behandling, og viser til at pasienter nå kan ta direkte kontakt med fysioterapeut uten henvisning fra fastlege. 

Dette er mye positivt med direkte tilgang, men er det sikkert at det vil redusere ventetiden? Går folk mer eller mindre til fysioterapeut når de slipper å gå til legen først? Vi venter også i spenning på mer kunnskap om bortfallet av diagnoselisten.

For Heidi Vederhus, kommunalsjef helse og sosial i Stryn kommune, er det uforståelig at ventelistene fortsatt er så lange. Hun mener fysioterapidekningen i kommunen er god, og er spent på hva slags effekt det vil ha at pasienter nå kan gå direkte til fysioterapeut med driftsavtale.

– Jeg tror ikke vi har sett konsekvensen av dette ennå. Fremover vil det bli viktig med god samhandling blant annet mellom blant andre leger og fysioterapeuter. At pasienter kan komme direkte til fysioterapeut, kan også føre til at etterspørsel etter fysioterapi øker ytterligere, sier kommunalsjefen.

Ventelister er det også i Rygge kommune. Prioriteringsnøkkel er innført, og det er betegnende å se hvem som havner på bunnen av listen, påpeker fysioterapeut og fagkoordinator Aud Irene Holtan: – De som står nederst havner et godt stykke bak i køen. Det er personer med kroniske sykdommer i stabile faser og personer med langvarige muskel- og skjelettplager.

Mon tro hvordan Aud Blankholm vil turnere disse utfordringene? Hun leder et utvalg som skal se på prioritering i primærhelsetjenesten. Og nei – fysioterapeutene er ikke representert i utvalget.

Prioritering er en brutal øvelse. Noen blir alltid skjøvet nedover i rekkene. Eller over i det helprivate?

Powered by Labrador CMS