Sommerpraten med Eva Tumidajewicz – leder i faggruppen for Mensendieckfysioterapi

Eva Tumidajewicz.
Eva Tumidajewicz.

Har bestilt håndbok i nytt opplag og jobber hardt for 2-årig opplæring

Leder Eva Tumidajewicz i faggruppen for Mensendieckfysioterapi har fått på plass et entusiastisk styre. Les hennes vurdering av første halvår og tiden fremover.

Publisert Sist oppdatert

Kort om sommerpraten

  • Norsk Fysioterapeutforbund kan se tilbake på et særdeles travelt halvår preget av koronapandemien, streiker, vaksinering av fysioterapeuter, takstforhandlinger og autorisasjonssaken for å nevne noe
  • Ledere for faggrupper, råd og utvalg i NFF har fått tilsendt seks spørsmål om nåtid og fremtid
  • I en rekke artikler i sommer presenterer vi deres svar

Hvordan har det første halvåret av 2021 vært for din faggruppe, leder Eva Tumidajewicz?

Faggruppen har konstituert et nytt styre og omrokert litt på rollene siden årsmøtet i mars. Det siste halve året har vi hatt månedlige styremøter med mange spennende temaer på agendaen. På møtet vi hadde i slutten av juni kunne vi endelig møtes fysisk for første gang på lenge. Det var herlig! Styret består nå av en liten, entusiastisk gjeng, som gleder seg til å fortsette fagarbeidet til høsten.

Hva har dere fått til?

Vi har bestilt et nytt opplag av "Håndbok i mensendieckgymnastikk" skrevet av Inger Klemmetsen og Gro Rugseth, noe vi er veldig stolte av. Boken, som gir en samlet beskrivelse av alle mensendieckøvelsene, er et oppslagsverk for mensendieckterapeuter, og var tidligere et pedagogisk hjelpemiddel i undervisningen. Boken har kun vært tilgjengelig som digital utgave i et par år, og vi håper at den fysiske utgaven skal kunne gi inspirasjon og faglig påfyll til mange fysioterapeuter i fremtiden.

Vi er også i ferd med å planlegge noen spennende fagmøter for medlemmene våre til høsten. Og sist, men ikke minst: Vi er kommet et godt stykke på vei i prosessen mot en 2-årig opplæring av mensendieckinstruktører i regi av faggruppen. Dette er noe som engasjerer oss mer enn noe annet akkurat nå. Mensendieckutdanningen var den eneste utdanningen i Norge som inneholdt en grundig opplæring i å lede grupper. Grupper er et betydelig innslag i dagens helse-Norge, så dette kan vi ikke miste. Mensendieckgrupper retter seg mot forebyggende helsearbeid på ulike nivåer, og mot spesifikke diagnoser på tvers av alder og kjønn. Denne kunnskapen skal vi videreføre og utvikle.

Hvilke utfordringer har dere hatt?

Etter at Mensendieckutdanningen ved OsloMet ble lagt ned, står faggruppen i dag midt i en prosess hvor vi restrukturere og reflekterer rundt hvilken rolle faggruppen skal ha i fremtiden. Vi ser på dette som en mulighet til å tenke nytt, og gleder oss til å lande noe sammen med fagseksjonen i NFF. Vi ønsker også å rekruttere nye medlemmer til faggruppens styre. Vi løste rekrutteringsutfordringen i år på en god måte, selv om vi, som alle andre faggrupper, til tider kan kjenne på organisasjonstretthet blant medlemmene. Nesten alt vi gjør er på frivillig basis, noe som fordrer fleksibilitet etter vanlig arbeidstid. Hvis du ønsker å bidra inn i faggruppen, eller kunne tenke deg et eksemplar av "Håndbok i mensendieckgymnastikk", send en mail til mensendieck@fysio.no eller ta kontakt på Facebook.

En annen utfordring det siste halve året har vært mangelen på fysiske møter, både for oss i styret, og for medlemmene våre. Vi har ikke fått lov til å samles og arrangere fysiske kurs og workshops, og det er jo det vi ofte trenger som fysioterapeuter. Det trekkes ofte frem i media at vi savner å klemme på hverandre og være fysiske med hverandre. Som gruppeinstruktører er vi vante til å kunne bruke taktil tilnærming til gruppedeltakerne våre. Mange av oss har kun hatt behandlingsgrupper på digitale møteplattformer, og dette vanskeliggjør et fullverdig møte mellom terapeut og gruppedeltaker. De fleste har tilpasset seg den digitale hverdagen, men vi ser frem til å kunne møtes fysisk igjen, uten avstand og munnbind.

Hvilke målsettinger har dere på kort sikt/lang sikt?

På kort sikt har vi som målsetting å komme i gang med en 2-årig opplæring i mensendieckinstruksjon. Vi skal også forberede fysioterapikongressen i 2022, distribuere «Mensendieckhåndboken», og arrangere fagkvelder med fysisk oppmøte. På lang sikt skal vi sikre mensendieckfysioterapi som et naturlig behandlingsvalg for alle. Arbeidet for å få på plass en 2-årg opplæring av mensendieckinstruktører bidrar forhåpentligvis i den retningen.

I høst skal NFF gjennom en omfattende vurdering av hele organisasjonen. Hva er dine tanker rundt dette? Hvilke grep må tas for å gjøre NFF til en bedre organisasjon enn i dag?

Vi synes det er positivt med en så grundig egenevaluering, dette er noe medlemmene fortjener.

Powered by Labrador CMS