Fysioterapeuter i Rygge kommune om hvorfor de er - og ikke er - medlemmer i NFF. Fra venstre Aud Irene Holtan, Maria Holst og Tone Jakobsen.

Jakten på medlemmer

Hvorfor velger fysioterapeuter å være organisert i NFF, og hvorfor velger en relativt stor gruppe å stå utenfor? Fysioterapeuten har jaktet på svar, men de har ikke vært lette å finne.

Publisert

Om lag 63 prosent av de sysselsatte fysioterapeutene i Norge er organisert i Norsk Fysioterapeutforbund. Men når det gjelder det totale antallet autoriserte fysioterapeuter i Norge, har NFF en medlemsandel på i overkant av 54 prosent av det totale antallet autoriserte fysioterapeuter. Se faktaboks.

Hvor mange fysioterapeuter?

Det er nå totalt 16.291 autoriserte fysioterapeuter i Norge, ifølge Helsedirektoratet (5.3.2019). I dette tallet er også pensjonister som fortsatt har autorisasjon inkludert.

Det var 13.104 sysselsatte fysioterapeuter per i fjerde kvartal 2018, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

NFFs totale medlemstall ligger nå på ca. 9.812 (4. mars 2019), inkludert pensjonister og studenter.

Antallet sysselsatte NFF-medlemmer er 8.330.

Dette gir en organisasjonsgrad for NFF på i overkant av 54 prosent av det totale antallet autoriserte fysioterapeuter.

For kategorien sysselsatte fysioterapeuter blir organisasjonsgraden litt over 63 prosent for NFF.

Vi har forsøkt å få oppgitt antallet medlemmer i Privatpraktiserende fysioterapeuters Forbund (PFF) og i Norsk Manuellterapeutforening (NMF). PFF skriver i en e-post at de ikke ser noen grunn til å oppgi medlemstallet til Fysioterapeuten, mens NMF ikke har svart på henvendelsen.

Ut fra hva vi vet fra tidligere ligger antallet medlemmer i NMF og PFF trolig på ca. 1.000 til sammen.

Dette var også tema for forbundsleder Fred Hatlebrekke under NFFs landsmøte i november 2018. Hatlebrekke frykter at lav organisasjonsgrad skal påvirke fagforeningenes evne til å ivareta arbeidstakernes rettigheter. 

Det at NFF konkurrerer med to andre forbund om medlemmene kan ikke være hele svaret, selv om det kun i en ideell verden vil være 100 prosent oppslutning om fagforeningene.  

Flyttet, men byttet ikke 

Vi er i Rygge kommune i Østfold. Det har vært en kamp i oppoverbakke for å finne medlemmer av NFF som vil si noe om hvorfor de har valgt å organisere seg, uten at vi har fått annet enn tidspress som begrunnelse. Men endelig har vi fått napp, og det hos to medlemmer på samme sted. 

Innenfor dørene til fysioterapitjenesten i kommunen kommer den høyst uventede bonusen. Et ikke-medlem er også villig til å prate med Fysioterapeuten! Det hadde vi nesten gitt opp. 

Maria Holst er bonusen. Hun var ferdigutdannet sommeren 2017, har studert i Danmark og har en vikarstilling som fysioterapeut i Rygge. Men hvorfor er hun ikke medlem av NFF? 

– Det er et godt spørsmål, og jeg vet egentlig ikke helt hvorfor. Mens jeg studerte i Danmark var jeg medlem av Fysio DK, men da jeg flyttet tilbake til Norge tenkte jeg ikke så mye over å være tilknyttet en fagforening, forteller hun. 

Nå deler hun et åpent kontorlandskap med både medlemmer og ikke-medlemmer. 

– Jeg føler at jeg ikke vet nok om NFF, og har vel ærlig talt verken fått eller oppsøkt informasjon om hvorfor man bør være medlem, medgir Holst. 

Stolt – men samvittighetskvaler 

Aud Irene Holtan, fysioterapeut og tillitsvalgt i Rygge kommune, er klinkende klar i sitt svar på hvorfor hun er NFF-medlem. 

– Jeg er medlem fordi jeg vet at NFF vil hjelpe meg dersom jeg havner i trøbbel. For meg er det også viktig at jeg har noen som forhandler på vegne av meg i lokale lønnsforhandlinger, og der er NFF. Det er også flott å få fagbladet Fysioterapeuten. Jeg er i tillegg medlem av Faggruppen for eldre i NFF og får bladet Geriatrix, som er en enkel og god måte å holde seg litt oppdatert faglig på. 

Rabatt på kurs i regi av NFF er absolutt en medlemsfordel det er verdt å nevne, ifølge Holtan. 

– Jeg bruker NFF en del. Dersom jeg lurer på noe, ringer jeg inn eller sender mail og får svar. Det er også en veldig ryddig måte å organisere arbeidslivet på etter mitt syn, så jeg blir jo litt grinete på gratispassasjerene, medgir Holtan. Jo flere vi er jo sterkere står vi. 

Samtidig kjenner hun også litt på samvittighetskvaler etter å ha hørt kollega Holst. 

– Som lokal tillitsvalgt kjenner jeg litt på samvittigheten akkurat nå. Vi som er tillitsvalgte ute på arbeidsplassene har en jobb å gjøre når det gjelder å informere og forhåpentlig motivere de som står utenfor NFF til å melde seg inn, sier hun. 

Har kjent det på kroppen 

Barnefysioterapeut Tone Jakobsen er også NFF-medlem, og det er hun veldig fornøyd med. 

– Jeg har opplevd å havne i en sak hvor det var veldig nyttig å være organisert, og etter den erfaringen kan jeg ikke tenke meg å stå utenfor, sier Jakobsen. 

Lønns- og ansettelsesforhold sto i sentrum da hun hadde behov for NFFs hjelp. 

– Jeg ble ansatt i en kommune hvor jeg var lovet stilling som fysioterapeut. Men da kontrakten kom på bordet var stillingsbeskrivelsen endret til miljøterapeut – noe som innebar mye lavere lønn. Jeg skulle jobbe fullt som fysioterapeut og få betalt som miljøterapeut. Jeg opplevde å få veldig god hjelp fra NFF, som sørget for at jeg fikk etterbetalt for perioden jeg hadde blitt lønnet feil, forteller Jakobsen. 

– Det lønner seg å være medlem – det har jeg kjent på kroppen, legger hun til. 

Kun 63 prosent 

– At bare 60 prosent av de som jobber som fysioterapeuter i Norge er NFF-medlemmer forundrer meg litt. Jeg trodde alle var medlem, sier Jakobsen. 

Samtidig har Holsts historie fått henne til å tenke annerledes. 

– Selv ble jeg medlem mens jeg studerte her hjemme, og etter det har medlemskapet bare rullet og gått. Jeg forstår jo at det å oppsøke en fagforening kanskje ikke er det første man gjør når man kommer tilbake fra studier i utlandet, sier hun. 

– 63 prosent er for dårlig, men her kjenner jeg som nevnt på min egen samvittighet som tillitsvalgt. Vi bør ha litt oversikt over medlemsmassen, og det er jo heller ikke veldig dyrt å være medlem om man kalkulerer inn skattefordelen man får. Havner du i trøbbel skal det bare én advokattime til før kontingenten er dekket, minner Holtan om. 

Samarbeid med utlandet

Samarbeid med fagforeninger i utlandet trekkes frem som en mulighet for NFF til å favne de som studerer utenlands. 

– Mange av disse har sin turnusperiode i Norge. Det kan gi NFF en sjanse til å rekruttere dem, sier Jakobsen. 

– Det handler om å få informasjonen helt frem, men jeg har ikke noe godt svar på hvordan det skal gjøres. Men kanskje det kan være en idé om man fikk en brosjyre med informasjon om NFF og en utgave av Fysioterapeuten i posten når man får autorisasjon? På den måten kan man lese om hva NFF står for, og hva de kan hjelpe oss med. De har vel en oversikt over hvem som tar utdanning i Norge og hvem som har gått i utlandet? spør Holst. 

Og med disse tipsene fortsetter jakten på medlemmer for NFF.

Les også:

Den laveste organisasjonsgraden i Unio

-Burde vært høyere organisasjonsgrad

Powered by Labrador CMS