Illustrasjonsfoto

Fagutgivelsen 2021: Rehabilitering

Fysioterapeutens fagutgivelse neste år skal ha tema rehabilitering. I den forbindelse søker vi etter de gode bidragene.

Publisert Sist oppdatert

Rehabilitering er et tema som har vært aktuelt lenge, og som alltid kommer til å ha en spesiell plass innen fysioterapifaget. Det forskes mye innen ulike deler av rehabilitering, og Fysioterapeuten ønsker derfor i 2021 å sette et ekstra søkelys på dette ved å ha rehabilitering som tema for fagutgivelsen.

Definisjon

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet». (Helsedirektoratet).

Flere undertemaer

Andelen eldre i befolkningen blir høyere og høyere, og behovet for rehabilitering øker på landsbasis. Rehabilitering av eldre blir et naturlig undertema i denne utgivelsen, men også rehabilitering etter akutt sykdom/ akutte skader, langvarig sykdom/ langvarige skader og plager ønskes grundig belyst. For å nevne noe.

Viktige datoer

Fagutgivelsen 2021 blir nr. 6 - oktoberutgivelsen. Alle artikler som skal vurderes eksternt og av fagfeller (fag- og vitenskapelige artikler) må sendes inn senest 15.juni 2021. Alle andre artikkelkategorier (fagkronikker, fagessays, enkle kasusrapporter, doktorgradssammendrag, norske sammendrag av studier publisert internasjonalt, personlige erfaringer) må sendes inn senest 1.september.

Alle bidrag skal sendes til fagredaktor@fysio.no. Fysioterapeutens forfatterveileder kan leses her.

Fysioterapeutens fagutgivelser delfinansieres av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Powered by Labrador CMS