Sammensatte tiltak kan redusere fall i institusjoner

Mellom 10 og 20 prosent av fall blant eldre i sykehjem gir alvorlige skader. Kunnskapssenteret opplyser at sammensatte tiltak kan bidra til å redusere antall fall.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapssenteret har publisert en ny systematisk oversikt over forskning på fallforebygging i institusjoner. Oversikten er utarbeidet på oppdrag fra Helse Vest.

- Vi fant at sammensatte tiltak trolig reduserer antall fall. Opplæring av personell og tilbud om trening til pasienter er to mulige elementer i et sammensatt tiltak, sier prosjektleder og seniorforsker Hilde H. Holte.

Omfanget av hoftebrudd spesielt ser derimot ikke ut til å bli påvirket ved bruk av sammensatte tiltak ved omsorgsinstitusjoner sammenlignet med vanlig pleie.

Forskerne så også på om D-vitamintilskudd kunne ha effekt på fall.

- Det ser ut til at pasienter med lave D-vitaminnivåer i omsorgsinstitusjoner er mindre utsatt for å falle hvis de får D-vitamintilskudd. Men, tilskudd av D-vitamin reduserer ikke antall personer som faller, sier Holte.

Det finnes mange andre tiltak for å forebygge fall, men resultatene fra studier av disse er usikre.

- Vi kan ikke konklu­dere om tiltak som trening, legemiddel­gjen­­nom­gang, formidling av stra­tegi om beste praksis, svært lav seng, nettbaserte fallfore­byggende verk­tøy eller informasjonsbro­sjy­rer påvirker antall fall eller antall per­soner som faller, sier Holte til kunnskapssenteret.no.

Powered by Labrador CMS