Sovemedisin øker faren for hoftebrudd

63 prosent av pasienter med hoftebrudd hadde tatt legemidler som kan virke sløvende da de falt, ifølge ny studie.

Publisert

– Vi bør råde eldre til å bruke minst mulig beroligende midler og sovemidler, sier prosjektleder for forskningsstudien, Anette Hylen Ranhoff til nrk.no.

Analyserer sammenhengen

Ranhoff er prosjektleder for en ny studie som ser på sammenhengen mellom bruk av reseptbelagte legemidler og hoftebrudd. Studien slår fast at pasienter med hoftebrudd oftere har sovemedisiner, antidepressiva og sterke smertestillende legemidler i blodet, sammenliknet med den eldre befolkningen generelt.

250 hoftebruddpasienter ved Diakonhjemmet sykehus deltok i studien. Pasientene var 65 år eller eldre ved inklusjon, og de er sammenliknet med den øvrige befolkningen i samme aldergruppe.

Mest sovemedisin

Ranhoff forteller at det mest utbredte legemiddelet blant de undersøkte pasientene var sovemedisin.

– Vi har i en tidligere studie sett at pasienter som hadde begynt på sovemedisiner nylig, hadde en høyere risiko for hoftebrudd enn pasienter som hadde brukt det lenge, forteller hun.

Undersøkelsene er basert på blodprøver fra pasientene, og man har dermed eliminert faren for at deltakerne i studien har kjøpt legemidlene men ikke tatt dem som forskrevet. 

Powered by Labrador CMS