Mange pasienter får en skade mens de er på sykehus. Det har vært lite reduksjon i pasientskader fra 2016 til 2017, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.

- Kunne unngått halvparten av pasientskadene

Ved nesten hvert sjuende pasientopphold oppsto det en pasientskade i fjor, viser en ny rapport. Sannsynligvis kunne halvparten av disse skadene vært forebygget.

Publisert

Det nasjonale tallet for 2017 er litt lavere enn i 2016, viser rapporten Pasientskader i Norge 2017 målt med Global Trigger Tool fra Helsedirektoratet. Flere helseforetak som hadde et høyt nivå av pasientskader i utgangspunktet, har hatt en høyere reduksjon, anmerker de.

– Det er godt å se at flere helseforetak har en nedgang i pasientskader, men vi har fortsatt en jobb å gjøre. Mange av de som legges inn på sykehus kommer ut med en skade de ikke hadde til å begynne med. Det er en belastning for den enkelte pasienten, og det bidrar også til økte kostnader og lengre helsekøer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til pasientsikkerhetsprogrammet.no.

Mange fall og trykksår

I fjor var de hyppigste skadene urinveisinfeksjon og sårinfeksjon etter kirurgi, med legemiddelrelaterte skader og nedre luftveisinfeksjoner på tredje og fjerde plass. Fysioterapeuten hadde nylig en omtale av hvilke typer pasientskader fysioterapeuter har meldt inn til meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Der kom det fram at fysioterapeuter aller mest melder inn fall. Fallskade ligger som nummer 12 på lista over hyppigste skadetyper i den nye pasientskaderapporten. Trykksår er den 9. hyppigste skaden.

Pasientskader koster sykehusene dyrt. Forskere mener at rundt halvparten av pasientskadene kunne vært forebygget. I den norske rapporten skilles det ikke mellom om skaden kunne vært forebygget eller ikke. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har regnet ut at 15 prosent av det totale sykehusbudsjettet går til å behandle disse skadene.

Et godt stykke igjen til målet

Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom pasientsikkerhetsprogrammet i Helsedirektoratet hatt som mål å redusere andelen pasientskader i Norge med 25 prosent fra 2012 til 2018. Det er et godt stykke igjen til målet nås nasjonalt, sier helsedirektøren. Tallene for 2017 viste 13,7 prosent pasientskader, mens sykehusene må ned i 10,3 prosent for å nå målet.

Rapporten over pasientskader gjelder spesialisthelsetjenesten. Det er ikke laget tilsvarende oversikt for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Powered by Labrador CMS