Overvekt og fedme «normaliseres»

Mens gjennomsnittsvekten i den amerikanske befolkningen øker, er det stadig færre voksne i USA som sier de føler behov for å gå ned i vekt.

Publisert Sist oppdatert

Dette går fram av en ny rapport fra Gallup poll i USA, der tallmateriale fra årlige spørreundersøkelser om vekt er analysert. I alt 28 prosent av deltakerne oppga sin vekt til 200 pund eller mer (90,7 kg.) i tiåret 2010-2019, fire prosent mer enn foregående tiår. Resultatene er også  presentert på nettsidene til CNN.

Færre syns de veier for mye

Men til tross for den stadige økningen av overvekt og fedme i befolkningen, var det færre amerikanere som betraktet seg selv som overvektige i det siste tiåret, og som oppga at de ønsket å gå ned i vekt.

I rapporten blir det påpekt at dette trolig reflekterer endrede holdninger til vekt og hva som kjennes normalt. Og at dette ikke er særlig lovende for helseutviklingen i befolkningen. Lokale og delstatlige tiltak og kampanjer for å motvirke fedme og overvekt, har ikke vært nok til å stanse utviklingen.

I tiåret 2010-2019 oppga 54 prosent, menn og kvinner, at de følte behov for å gå ned i vekt, mens nesten 40 prosent var fornøyd med hvor mye de veide. Ikke overraskende var det flere kvinner (60%) enn menn som ønsket å gå ned i vekt. I perioden 2001-2009 var det til sammenligning 59 prosent som ville gå ned i vekt.

En nasjonal epidemi

Helsemyndighetene i USA mener at utviklingen må regnes som en nasjonal epidemi. Mer enn 70 prosent av amerikanerne er overvektige eller har fedme, viser en National Health and Nutrition Examination Survey som ble utført nylig.

Dataene i denne rapporten kommer fra spørreundersøkelsen «Gallup's Health and Healthcare survey», som gjennomføres i november hvert år. Gallup har spurt amerikanere hvor mye de veier og hva som er deres idealvekt helt siden 1990, og hvert år siden 2001.

Powered by Labrador CMS