En av åtte kvinner med bulimi har skjult fedme

Mange kvinner med bulimi eller overspisingslidelse har en uheldig kroppssammensetning, selv om de ikke har for høy BMI. Det kommer fram i en ny studie fra Norges Idrettshøgskole (NIH).

Publisert Sist oppdatert

Studien er en del av et prosjekt gjennomført ved Seksjon for idrettsmedisin på Norges Idrettshøyskole. Skjult fedme betyr at på tross av at man ikke har for høy BMI, har man mer fett på kroppen enn anbefalt.

I studien har de ønsket å finne ut om en satsning på veiledet trening og kostholdsterapi kan være til hjelp for kvinner med bulimi og overspisingslidelse.

Til Dagens Medisin sier doktorgradsstipendiat Therese Fostervold Mathisen at det er lite kunnskap om fysisk helse hos kvinner med bulimi eller overspisingslidelse.

Veiledet fysisk aktivitet

Helsevesenet har ofte gitt restriksjoner på trening overfor personer med spiseforstyrrelser. Dette fordi mange bruker trening for å regulere vekta, eller har en negativ tvang knyttet til trening for å regulere uro.

– Vi mener veiledet bruk av fysisk aktivitet i kombinasjon med kostholdstiltak vil være et viktig virkemiddel i behandling for både bulimikere og overspisere, sier Mathisen til Dagens Medisin.

Hun er nå i gang med å se på resultatene fra prosjektet, der forskerne har testet ut en slik kombinasjon på denne gruppen kvinner.

Flere plager

156 kvinner er med i studien, som nå er publisert i International Journal of Eating Disorders. Alle har fått målt blodtrykk, maksimalt oksygenopptak, og kroppssammensetning ved hjelp av Dexa – som er et røntgenbilde av kroppen. De har også gått med en avansert form for skritteller.

Resultatene fra studien viser at en av åtte kvinner hadde skjult fedme. Det viste seg også at én av fem av kvinnene hadde for høyt nivå av visceralt fett.

I gruppen av kvinner med overspisingslidelse hadde gjennomsnittet for dårlig oksygenopptak. Dette er et viktig funn, da oksygenopptaket er nært knyttet til økt morbiditet og mortalitet.

Samtidig viser studien at selv om kvinnene i gjennomsnitt var mer aktive enn gjennomsnittet i befolkningen på samme alder, var de mindre aktive enn Helsedirektoratets anbefalinger på 150 minutter i uken.

Powered by Labrador CMS