Hvordan behandle torturoverleverne?

Behandling av torturoverlevere og andre pasientgrupper som har vært truet på livet, stiller store krav til behandleren for ikke å retraumatisere pasienten, ifølge en fagartikkel i Fysioterapeuten.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuten nr. 4, som kommer ut denne uka,  er et vitenskapelig temanummer om psykisk helse. En av artiklene har tittelen ”Fysioterapi som relationel praksis - behandling af torturoverlevere ”.

Temaet er særlig aktuelt  på bakgrunn av flyktningstrømmen til Europa fra land i Midtøsten og Afrika. Blant flyktningene er det også mennesker som har overlevd tortur, og en del av disse vil etter hvert ha stort behov for helsehjelp. Også fysiopterapi.

Tilrettelegging svært viktig

- Behandling av torturoverlevere og andre pasientgrupper som har vært truet på livet, stiller krav til fysioterapeuten om tilrettelegging, slik at behandlingen ikke blir en ytterligere belastning for pasienten, eller rett og slett virker retraumatiserende, ifølge artikkelen.

Hovedforfatter er Mie Frydenlund Feilberg, fysioterapeut ved Klinikk for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Århus i Danmark. Feilberg tok videreutdanning i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi ved Høgskolen i Tromsø i 2006.

To pasienter presenteres

Undersøkelse, vurderinger og tiltak for to pasienter presenteres i artikkelen:
1: Shibru (35) fra Etiopia. Under fengsling ble han hengt opp i armer og ben, og utsatt for elektriske støt og slag. Berøring vekker stort ubehag. Brennende smerter i føttene, ryggen og nakken dominer. Nettene preges av mareritt og smerter. Det må brukes tolk under behandlingsforløpet.

2: Nijazi (31) fra Albania. Han kom til Danmark som 15-åring på flukt fra krigen i Jugoslavia, der flere familiemedlemmer ble drept. Han har vært arbeidsledig i ett år, og blir deretter sykmeldt på grunn forverring av kjente korsryggsmerter. Det er ingen konkrete funn, men Nijazi får stadig mer hodepine,  hjertebank og pusteproblemer.  Problemer med aggresjonskontroll. Kraftige flashbacks og mareritt.

Når som helst, hvor som helst

Når det gjelder symptomer generelt, påpeker Feilberg at mennesker som har blitt torturert er hardt og langvarig belastet med symptomer som kategoriseres som posttraumatisk stresslidelse (PTSD).  I tillegg kommer depresjonssymptomer og langvarig smertetilstand.                    

Torturoverlevere er plaget av angst og usikkerhet, basert på erfaringen om at døden kan inntreffe når som helst og hvor som helst. På samme måte som ved PTSD, er tilliten til andre mennesker skadet, heter det i artikkelen.

Lite om fysioterapi

Det finns en del litteratur som beskriver torturmetoder, symptomer og konsekvenser, men det er få artikler som beskriver vurderinger ved tilrettelegging av fysioterapipraksis, påpeker forfatteren.

Powered by Labrador CMS