Tillitsvalgt Camilla Finckenhagen. Foto: Privat
Tillitsvalgt Camilla Finckenhagen. Foto: Privat

Flytter smittetall fra Excelark i stedet for å behandle pasienter

I stedet for å behandle pasienter, bruker fysioterapeuter i Bærum kommune tiden til å flytte smittetall fra excelark til et nytt system. – På tide vi går tilbake til jobbene våre, sier tillitsvalgt Camilla Finckenhagen.

Publisert Sist oppdatert

Da koronakrisen brøt ut, valgte Bærum kommune å omdisponere fysioterapeuter til å jobbe med smittetesting og sporing.

Nå er det i alt 7,3 årsverk med fysioterapeuter som fortsatt jobber med sporing samt betjene koronamail og telefon. Det til tross for at smittetallene i Bærum er lave. I løpet av de siste to ukene har kommunen registrert kun én smittet.

Det har fått blant andre forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund til å reagere.

Les hele artikkelen med Gerty Lund her.

Tillitsvalgt Camilla Finckenhagen mener Lund oppsummerer situasjonen særdeles godt.

Bør jobbe med pasienter – ikke flytte tall

- Omdisponeringen av fysioterapeuter i Bærum kommune får for store konsekvenser for pasientene. Flere bruker arbeidsdagen til å overføre smittetall fra excelark til et nytt system. Vi bør heller behandle pasienter, sier Finckenhagen.

Hun mener andre enn fysioterapeuter bør kunne flytte tallene, og frykter at fraværet av fysioterapeuter i ordinær tjeneste får alvorlige konsekvenser for pasientene.

- Jeg forstår at det er vanskelig for Bærum kommune å planlegge for koronatiltak. I akuttfasen var vi selvsagt på tilbudssiden, og bidro mer enn gjerne til å teste samt spore smittede. Mange av våre medlemmer fortalte at de følte de bidro med noe meningsfylt. Nå mener vi det er langt større behov for oss hos pasientene, enn å vente på eventuelle smittede, sier Finckenhagen.

Stort savn

Hun begrunner det blant annet med at Bærum opplever at smittetallene er lave, og at fastlegene rapporterer om et stort behov for fysioterapeuter.

- Med mange fysioterapeuter som gjør andre oppgaver, blir belastningen på de som er tilbake stor. Arbeidsoppgavene hoper seg opp, og de har ikke kapasitet til å utføre jobben. Det går utover barn og voksne med lidelser som krever fysioterapi, sier Finckenhagen.

Hun forstår samtidig at Bærum kommune valgte å omdisponere blant annet fysioterapeuter til smittevernssporing, samt svare på mail og telefoner, og at kommunen fortsatt ønsker å bruke helsepersonell til en del av oppgavene.

-  Jeg vet at kommunen har fått tilbakemeldinger om at vår kontakt med innbyggerne har vært positivt. Vi er vant til å snakke med folk, og vet hvordan vi håndterer pasienter. Hvis Bærum på nytt opplever oppgang i antall smittede, stiller vi selvsagt opp igjen. Men nå må vi tilbake til pasientene våre, sier Finckenhagen.

Dette svarer kommunen

Kommunalsjef Grete Syrdal i Bærum kommune opplyser at kommunen fortsatt har behov for å omdisponere fysioterapeuter, men at de vurderer behovet kontinuerlig.

- Det kan hende det blir tidligere, og vi jobber med å skalere ned behovet i tråd med utviklingen i Bærumssamfunnet. Samtidig må vi ha en plan for opptrapping igjen, dersom behovet endrer seg, sier Syrdal.

 Hun påpeker også at prioriteringene er krevende og at kommunen opprettholder lovpålagte tjenester til pasienter med vedtak om dette.

Powered by Labrador CMS