Ny master i folkehelse

NTNU starter til høsten et nytt masterprogram i folkehelse. Målet er å utdanne fagpersoner som kan møte utfordringene samfunnet står overfor innen folkehelsearbeid.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet skriver  i en pressemelding at masterprogrammet skal gi kunnskap nok til å kunne påvirke beslutningsprosesser og planarbeid på lokalt og nasjonalt nivå. Det skal kvalifisere til folkehelsearbeid i offentlig og privat sektor, samt i frivillige organisasjoner. Dette kan være jobber innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid, samt arbeid med forskning, fagutvikling og ledelse.

NTNU mener det er behov for mer kunnskap om folkehelse av flere grunner:

  • Tendenser til økende ensomhet, inaktivitet og utenforskap hos både unge og eldre.
  • Et arbeidsliv med økte krav og stadig færre jobber som ikke krever spesialisert kompetanse.
  • Ti prosent av norske barn vokser opp i lavinntektsfamilier, og andelen er økende.
  • På tross av godt utbygde tjenester og tilbud ser det ikke ut til at de sosiale helseforskjellene er blitt noe mindre over tid – kanskje heller tvert imot.
  • I årene framover vil «eldrebølgen» gi oss både flere friske og multisyke eldre.
  • Vi må forholde oss til globale utfordringer i forhold til forurensning, klimaendringer, konflikter, migrasjon og infeksjonssykdommer.

Det tas opp studenter både på Gjøvik og i Trondheim, og søknadsfristen er 15.april.

Les mer om studiet.

Powered by Labrador CMS