Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging. Foto: Helsedirektoratet / Finn Oluf Nyquist

Lansering av EUs største helsefremmende og sykdomsforebyggende prosjekt i Oslo

14. februar markerer begynnelsen på en ny æra innen helsefremmende arbeid og sykdomsforebygging i Europa. I et møte i Oslo lanseres et EU-prosjekt til en verdi av 95 millioner Euro, som utgjør 20% av EUs totale helsebudsjett. Arbeidet ledes av Norge.

Publisert

25 nasjoner deltar i det 4-årige prosjektet som har som mål å identifisere og innføre de mest effektive tiltakene for å forebygge kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer som type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Ikke bærekraftig

Mer enn 75 % av alle mennesker vil dø av en ikke-smittsom sykdom (NCD), og millioner opplever betydelig redusert livskvalitet på grunn av disse. NCD-er utgjør også den største delen av de europeiske landenes helseutgifter, og bidrar til andre samfunnskostnader, som tap av produktivitet og tap av arbeidskraft. Kostnadene forventes å øke ytterligere, og utviklingen er ikke bærekraftig. Dette skriver Helsedirektoratet i en melding på egne nettsider.

Symbol på endring 

Prosjektet heter JA PreventNCD, og har som mål å redusere sykdomsbyrden knyttet til NCD-er og risikofaktorene for dem både på samfunns- og individnivå. 

– Arbeidet som starter her i dag er helt nødvendig, og utrolig omfattende, sier Linda Granlund, koordinator for JA Prevent NDC og divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, til Helsedirektoratets nettsider.

-Kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer utgjør en stor del av den totale sykdomsbyrden i Europa. NCD-er kan forebygges, og dessverre har vi ikke klart å takle utfordringene på en effektiv og koordinert måte frem til nå. Denne EU-innsatsen viser imidlertid tydelig et paradigmeskifte. At 20 % av budsjettet i deres fjerde helseprogram går til forebygging, er et sterkt uttrykk for at måten Europa arbeider med helse på, er i endring. 

Powered by Labrador CMS