Bruken av tobakksprodukter øker

For første gang har antall personer som snuser gått forbi antall røykere. Samtidig øker den totale bruken av tobakksprodukter.

Publisert Sist oppdatert

11 prosent av befolkningen i alderen 16 til 74 år oppga å røyke daglig i 2017. Tilsvarende tall for snus er 12 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mer tobakk

- Til tross for nedgangen i daglig røyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB.

En av ti nordmenn røyker daglig, og ifølge SSB er det de eldre som røyker mest.

I de fleste aldersgrupper er det stadig færre som røyker, men man ser samtidig et skille i 45-års alderen.

- Om lag 15 prosent av dem i alderen 45-74 år røyker daglig, mens tilsvarende andel er rundt 8 prosent for dem under 45 år. Samtidig er det svært få i aldersgruppen 16-24 år som røyker daglig, påpeker Wettergreen.

Når det gjelder bruk av snus skiller menn i yngre aldersgrupper seg ut.

- Nesten 3 av 10 menn under 34 år snuser daglig, mens det er om lag 1 av 10 kvinner i samme aldersgruppe som snuser. Særlig blant menn i alderen 25-34 er det mange som snuser daglig, hele 32 prosent, forteller Wettergreen.

- Det er særlig bekymringsfullt med den høye snusbruken blant unge kvinner. Snus er farlig for fosteret, og det kan være vanskelig å slutte med snus selv om man er gravid, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Ønsker å slutte

Ifølge Helsedirektoratet ønsker så mange som 60 prosent av dem som bruker snus å slutte. Motivasjonen skal være å spare penger og å unngå helserisiko.

Direktoratets undersøkelse viser at den yngste aldersgruppen, 18 til 34 år, er mest opptatt av å slutte med snus.

«29 prosent av dem som snuser har såpass konkrete slutteønsker at de vurderer å slutte innen tre måneder, viser en ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet blant 500 snusere. Litt flere kvinner enn menn har slutteplaner», skriver Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS