Støtten til kiropraktorbehandling reduseres med 100 millioner i år.

Nytt fra 1.januar: Folkehelseinstituttet med nye oppgaver. Støtte til kiropraktorbehandling reduseres

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk nye oppgaver fra 1. januar. Helseregistre samles i instituttet, og Kreftregisteret blir flyttet fra Oslo universitetssykehus (OUS) til FHI. Av andre endringer reduseres støtten til kiropraktorbehandling.  

Publisert Sist oppdatert

Som følge av regjeringens beslutning om omorganisering i helseforvaltningen blir FHI større og får nye oppgaver og ansvar fra 1. januar. Instituttet vil styrkes på flere områder, skriver de i en melding på egne nettsider.

Helseregistre samles i FHI

Blant endringene er en samling av arbeidet med helseregistre i FHI. Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og Egg- og sæddonorregisteret (inkludert Mor- og donorkoderegisteret) overføres fra Helsedirektoratet til FHI. Også forløperen til Kommunalt pasient- og brukerregister IPLOS overføres.

Helsedataavdelingen og Helsedataservice overføres fra Direktoratet for e-helse. Helsedataservice er en nasjonal tjeneste for tilgjengeliggjøring av helsedata fra norske helseregistre. Også nettstedet helsedata.no blir overført til FHI.

– Vi har stor tro på å samle og styrke arbeidet med helseregistrene slik det nå blir gjort. Målet er både å gjøre det lettere å samarbeide på tvers, og ikke minst å bli bedre på å dele helsedata med resten av samfunnet på en god måte, sier konstituert direktør Gun Peggy Knudsen til eget nettsted.

Kreftregisteret flyttes til FHI

Blant endringene er også at Kreftregisteret flyttes fra Oslo universitetssykehus (OUS) til FHI.

– Kreftregisteret gjør et svært viktig arbeid både innen forskning, registervirksomhet og screeningprogrammer. Organisasjonen blir lagt inn som et eget område i FHI, og vil hete Kreftregisteret også etter nyttår. Informasjon vil fortsatt være tilgjengelig på kreftregisteret.no, sier Knudsen.

Oppgaver overføres til andre etater

Endringene i helseforvaltningen innebærer også at oppgaver og medarbeidere overføres fra FHI til andre etater.

Ansvaret for metodevurderinger av medisinske produkter (legemidler, vaksiner og medisinsk utstyr) samles i det nye Direktoratet for medisinske produkter (nåværende Legemiddelverket frem til 31. desember 2023).

Ansvaret for vaksineanskaffelser flyttes fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter.

Regelverksfortolkning og formelle myndighetsoppgaver innenfor smittevern og miljømedisin vil samles i Helsedirektoratet. Det samme gjør myndighetsfunksjoner, gjennomføringsfunksjoner og ansvar for registeranalyser og statistikk innen helse- og omsorgstjenestefeltet og det brede folkehelsefeltet.

Andre endringer

1. januar 2024 ble Klagenemnda for behandling i utlandet lagt ned. Klagenemnda for behandling i utlandet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) overtar nå ansvaret for hele klagebehandlingen.

Fra årsskiftet ble støtten til kiropraktorbehandling redusert.  Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2024 nemlig vedtatt at folketrygdens støtte til kiropraktorbehandling skal kuttes med 100 millioner kroner. 

Kiropraktorene fastsetter selv prisen for behandling, og behandlingen inngår ikke i frikortordningen. Stønadskuttet kan derfor føre til at det blir dyrere for pasientene å få behandling hos denne yrkesgruppen.

Egenandelstaket for 2024 er for øvrig 3165 kroner. Dette er opp 125 kroner fra i fjor.

 

Powered by Labrador CMS