Foto: Dagrun Lindvåg

– Klare signaler om større uavhengighet fra NFF

– Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i klartekst signalisert at Fondet må synliggjøre en større uavhengighet fra NFF, sier fondsstyreleder Nina Emaus.

Publisert

Ifølge Emaus har det vært slik i alle de seks årene hun har sittet i fondsstyret.

– Dette kommer i tillegg til kravet om å åpne for representasjon i styret for de andre organisasjonene, og det innebærer en vedtektsendring, sier Emaus.

Fikk forslag fra HOD

Hun viser til at Fondet allerede for tre år siden fikk et forslag til vedtektsendring fra HOD v/Helsedirektoratet, som fondsstyret ble bedt om å fremme til Landsmøtet i 2013.

– Det kom for det første for sent, og var for det andre ikke et forslag styret kunne stå bak. På bakgrunn av dette har styret gjort et grundig arbeid med forslaget til reviderte vedtekter. Men NFF er selvfølgelig i sin fulle rett til å kritisere både forslaget og prosessen. Fondsstyret har tatt utgangspunkt i at tre organisasjoner skal være representert i styret, og det scenariet vi ser for oss med det. Samtidig har vi ønsket å ivareta NFFs interesser som største organisasjon for fysioterapeuter, sier Emaus. 

Les også: Fysiofondet tar enda flere skritt bort fra NFF

- Sikre fremtiden

Nina Emaus understreker at fondsstyret ikke ønsker å gå inn i en offentlig debatt om saken.

– Målet må være å sikre at Fondet også i fremtiden skal være en viktig støtte for fysioterapeuters etter- og videreutdanning. At Fondet også kan støtte forskning i fysioterapifaget, betyr at vi kan drive utdanning både på bachelor-, master- og PhD-nivå, med den kompetansen myndighetene krever. Uten forskning stenges disse mulighetene og fagutviklingen stagnerer, påpeker styrelederen.

NFF som avtalepart

Når det gjelder påstanden om at Fondet har fjernet seg for langt fra NFF, har ikke Emaus noen annen kommentar enn at HOD og direktoratet i flere år har signalisert at Fondet må synliggjøre en større uavhengighet fra NFF når det gjelder tildelinger og drift.

– NFF som part i avtalen som danner grunnlaget for Fondet, er det ikke noen tvil om.  Årsberetninger, regnskap og strategiske planer sendes til behandling på NFFs landsmøter. Men over styrebordet har organisasjonstilhørighet ikke vært et tema. Arbeidet der har dreid seg om Fondets formål, som er å bidra til styrking av fysioterapifaget, understreker Nina Emaus.

Les også: Fondet - nye nettsider og ny grafisk profil

Powered by Labrador CMS