En ny undersøkelseskommisjon vil granske alvorlige hendelser som har en overføringsverdi i helsetjenesten, som tjenesten kan lære av.

Vil ta saker som helsetjenesten kan lære av

Om et halvt år vil Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) ta fatt på sin første sak. Men det er ikke primært enkeltsaker som vil stå i fokus.

Publisert Sist oppdatert

– Vi skal ikke være et nytt tilsynsorgan som hever pekefingeren og peker på helsepersonell eller ledere som har sviktet, sier direktør Pål Iden.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) skal undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold. Direktøren tror ikke alle har oppfattet hva kommisjonens ansvar er. Kommisjonen vil først og fremst ta saker som har en overføringsverdi i helsetjenesten, som tjenesten kan lære av, skriver dagensmedisin.no.

Ikke til for enkeltsaker

– Rettigheten til å få vurdert forsvarligheten i behandlingen vil fortsatt ligge i linjen til Fylkesmannen og Helsetilsynet. Det må vi holde fast ved. Selv om forventningene til den nye kommisjonen ikke er tydelige internt i helsetjenesten, er det høye forventninger i pasientorganisasjoner og hos sentrale politikere. Det blir en pedagogisk utfordring å formidle at vi ikke primært er til for enkeltsaker. Vi er til for å få til en læring for hele helsetjenesten. Derfor må vi være veldig strategiske på hvilke saker vi går inn i, sier Iden.

Kommisjonen skal se på hva som skjedde, hvilke årsaker som spilte inn og hvordan disse påvirket hverandre. Målet er å bidra til læring og forebygging av alvorlige hendelser.

Vil se på inklusjonskriterier

Undersøkelseskommisjonen begynner nå å ansette folk og danne et sekretariat. De håper å være i gang i løpet av første kvartal 2019. Kommisjonen håper å behandle mellom 20 og 25 hendelser hvert år.

Folk som snakker med kommisjonen får kildevern. Dette er blant faktorene som skiller dem fra Helsetilsynet.

Bare England har en tilsvarende kommisjon. Der har de faste inklusjonskriterier for hvilke saker de tar inn. Iden skal se på om de vil gjøre tilsvarende i Norge.

Powered by Labrador CMS