Sammendrag av studier publisert internasjonalt

Publisert Sist oppdatert

Send inn norske sammendrag til Fysioterapeuten!

Har du publisert artikler i internasjonale tidsskrift de siste to år? I så fall inviteres du til å skrive et norsk sammendrag av artikkelen for publisering i Fysioterapeuten.

Sammendraget kan bestå av maksimalt 4500 tegn uten mellomrom; gi en kortfattet beskrivelse av artikkelen. Lengre sammendrag må evt. avklares med fagredaktør. Del inn sammendraget i:

Tittel

Forfatter(e)

Bakgrunn

Metode

Resultat/ funn

Konklusjon

Referanse til den aktuelle artikkelen

Sendes til fagredaktor@fysio.no

Powered by Labrador CMS