Funn fra Den store Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) kobler god kondisjon til bedre søvn.

God kondisjon kobles til bedre søvn

Med bakgrunn i data fra den store Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), har forskere funnet en kobling mellom god kondisjon og redusert risiko for å bruke reseptbelagt sovemedisin. Dermed kan fysisk trening vise seg som et effektivt tiltak mot søvnproblemer.

Publisert

Resultatene, som omtales på Gemini.no, er nylig presentert i en vitenskapelig artikkel publisert i det medisinske tidsskriftet Mayo Clinic Proceedings. I artikkelen trekker forfatterne koblinger mellom kardio-respiratorisk form og bruken av reseptbelagt sovemedisin hos voksne.

Linda Ernstsen, som er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), er en av forskerne bak studien. Hun uttaler til Gemini.no at folk som er i bedre kondisjon ser ut til å ha lavere risiko for å for å ta ut sovemedisin på resept.

Data fra HUNT-undersøkelsen og det nasjonale Reseptregisteret

Resultatene som presenteres i artikkelen baserer seg på data fra den tredje HUNT- studien, hvor over 34 000 voksne deltakere ble inkludert. Undersøkelsen foregikk fra 2006 til 2008, og deltakerne ble fulgt opp i en periode frem til 2018. Gjennomsnittsalderen var på 51.5 år, og 53,9% av deltakerne var kvinner.

I undersøkelsen ble informasjon om kondisjonsnivå ble holdt opp mot tall fra det nasjonale Reseptregisteret. Tall fra registeret viste at 5800 av deltakerne tok ut resept på sovemedisin for første gang i løpet av studieperioden. Andelen som oppsøkte lege for sine søvnproblemer, og hvor det ble vurderte at det var behov for sovemedisin, utgjorde dermed 17% av alle som deltok i studien.

Fysisk aktivitet for å forebygge søvnproblemer

Deltakerne ble delt inn i tre grupper basert på kondisjonsnivå. Det ble funnet at menn som hørte til gruppa med best kondisjon, hadde 15% redusert risiko for å ta ut reseptbelagt sovemedisin. Til sammenlignet hadde de best trente kvinnene en redusert risiko på 5%.

Resultatene indikerer at effekten av fysisk aktivitet på søvn er størst blant menn, men ifølge Ernstsen, vil også kvinner ha utbytte av å øke sitt kondisjonsnivå.

I studien konkluderer forskerne med at funnene danner grunnlag for å vurdere fysisk aktivitet som et tiltak for å forebygge søvnproblemer hos voksne.

Powered by Labrador CMS