Fysisk aktivitet og røyking som risikofaktorer for artrose

Er det en sammenheng mellom fysisk aktivitet og røyking i utviklingen av alvorlig artrose? Det har Marianne Bakke Johnsen sett nærmere på.

Publisert

Johnsen og medarbeider har undersøkt problematikken i hennes doktorgradsarbeid. Man har definert alvorlig artrose som innsetting av totalprotese i hofte eller kne, ifølge UiO.no.

Identifisere risikofaktorer

Ettersom artrose rammer mange, og at det foreløpig ikke finnes noen helbredende kur, er det viktig å kunne identifisere risikofaktorer som kan bidra til å redusere utviklingen og progresjonen av sykdommen.

Johnsen og medarbeider har hentet data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Nasjonalt Register for Leddproteser i sitt arbeid.

Kjønnsforskjeller

I sine undersøkelser fant Johnsen at høy fysisk aktivitet var forbundet med økt risiko for hofte- og kneprotese blant kvinner. For menn så man bare denne sammenhengen for hofteproteser.

Videre fant man at menn som røykte hadde henholdsvis 40 og 50 prosent lavere risiko for hofte- eller kneprotese.

For kvinner fant man en motsatt sammenheng, hvor røyking økte risikoen for hofteprotese med 30 prosent.

Johnsen disputerer 28. juni.

Powered by Labrador CMS