Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Trening kan forebygge hjertesykdom etter testikkelkreft

Norske forskere har fulgt opp menn som er behandlet for testikkelkreft. Resultatene viser en mulig sammenheng mellom trening og redusert risiko for hjerte- og karsykdom for denne pasientgruppen.

Publisert

Studien, hvor overlege Hege Haugnes ved Kreftavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge er førsteforfatter, omfatter 770 menn som er behandlet for testikkelkreft, ifølge dagensmedisin.no. Deltakerne er fulgt opp 11 og 19 år etter diagnosen.

Utsatt gruppe

Funnene viser at nær dobbelt så mange hadde diabetes ved andre gangs oppfølging, at bruken av blodtrykksmedisiner var tredoblet og at bruken av kolesterolsenkende legemidler økte fra en andel på 1,2 prosent til 15,5 prosent.

Andelen som utviklet hjerte- og karsykdom økte signifikant fra 1,4 prosent 11 år etter diagnosen til 7 prosent etter 19 år.

Økning i fysisk aktivitet

I løpet av studien økte også aktivitetsnivået blant de inkluderte mennene. Andelen som hadde et høyt fysisk aktivitetsnivå steg fra 43 til 53 prosent, og flere stumpet røyken.

Hos 30 prosent av mennene som fremdeles hadde et høyt aktivitetsnivå etter 19 år, var risikoen for fedme redusert. Det var også bruken av blodtrykksmedisiner, og færre hadde metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom sammenlignet med menn som var mindre fysisk aktive.

Studien finner du her.

Randomisert studie

Haugnes og hennes forskerkollegaer er nå i gang med en randomisert studie av menn med testikkelkreft med spredning som skal få cellegift.

Mennene randomiseres til treningsprogram mens de får cellegift, samt tre uker etterpå, eller til vanlig oppfølging. I første omgang følges de opp etter tre og tolv måneder.

Powered by Labrador CMS