Får 53 millioner til klinisk forskning

- En anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort og betydningen av klinisk forskning, sier fysioterapeut Siv Mørkved, assisterende fagdirektør hos Helse Midt-Norge RHF.

Publisert Sist oppdatert

NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network) søkte i oktober 2018 Forskningsrådet om 53 millioner til videreutvikling av arbeidet med kliniske studier. Forrige uke fikk sekretariatet ved St. Olavs hospital og partnere i NorCRIN melding om at NorCRIN har fått godkjent sin søknad og er invitert til forhandlinger.

Mer samarbeid

Mørkved kaller tildelingen en vitamininnsprøyting for å jobbe enda bedre med klinisk forskning i regionen.

- Dette er en viktig anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort i NorCRIN de siste fem årene. Både de som har jobbet i nettverket, sekretariatet og styret har gjort en god jobb. Innsatsområdene i NorCRIN legger til rette for at klinikere kan gjøre forskningsarbeid av høy kvalitet – at forskningen blir en viktig del av arbeidet som foregår i universitetssykehusene, og at det blir mer samarbeid mellom forskningsmiljøene i alle helseregionene, sier Mørkved til helse-midt.no.

«Mer forskning, bedre kvalitet»

Fredag 6. september vedtok Forskningsrådets å investere inntil én milliard kroner i 16 nasjonale forskningsinfrastrukturer. Til fjorårets utlysning mottok Forskningsrådet 114 søknader. Innen fagområdet «Medisin og helse» er det kliniske studier (NorCRIN) og nevroteknologi (NORBRAIN) som er innvilget støtte.

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål om å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge. NorCRIN består av forskningsstøtteenhetene i alle de seks universitetssykehusene i Norge, og sekretariatet er lagt til St. Olavs hospital HF. Nettverkets motto er: «Mer forskning, bedre kvalitet og mindre administrasjon».

Les mer på helse-midt.no

Powered by Labrador CMS