Publiserte astmaforskning uten etisk godkjenning

Det er bare to uker siden det ble klart at norske landslagsutøvere i langrenn og skiskyting deltok i et omstridt prosjekt, der de ble medisinert uten nødvendig godkjenning.

Publisert Sist oppdatert

Nå kan NRK fortelle at dette ikke var et enkeltstående tilfelle.

I 2012 søkte Norges Idrettshøgskole (NIH) om å få gjennomføre forskning som skulle måle aktivitet som påvirket utvikling av astma hos idrettsutøvere. Deltakerne var elitelangrennsløpere, svømmere og studenter ved NIH, og skulle blant annet rekrutteres av Olympiatoppen.

Publiserte likevel

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) behandlet aldri søknaden, da de vurderte innholdet til å være utenfor REKs mandat.

I august i fjor ble det likevel publisert en artikkel som viser at forskningen er gjennomført, og den er mer omfattende enn hva som ble skissert i søknaden tre år tidligere.

Forskerne hadde nemlig inkludert medisinering i prosjektet.

-Lovbrudd

– Det er brudd på helseforskningsloven. All forskning på eller med mennesker skal godkjennes, sier Knut W. Ruyter til NRK.

NIH mener ifølge NRK at det er ryddig å avvente helsetilsynets gjennomgang av hele sakskomplekset før de svarer pressen.

Statens helsetilsyn har allerede opprettet tilsynssak mot NIH, etter at det ble kjent at landslagsutøvere var med i et forskningsprosjekt på astma uten godkjenning i 2011.

Les mer: NRK.

Powered by Labrador CMS