Mindre penger for Team hverdagsrehabilitering i Fredrikstad

Kommune kutter rehab-tilbud

I Fredrikstad kommune har man nå redusert "Team hverdagsrehabilitering". Fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier er kuttet. Tilbake står tre helsefagarbeidere.

Publisert Sist oppdatert

Før jul skrev de ansatte i avdelingen "Team hverdagsrehabilitering" i Fredrikstad kommune et innlegg i Fysioterapeuten der de kritiserte kuttforslaget fra politikerne i sin kommune for å ta ut "Team hverdagsrehabilitering" i 2024 (se egen sak). 

Full forvirring

Nå er det nytt år. Og det har ifølge avisen Fredrikstad Blad hersket full forvirring rundt om tilbudet blir lagt ned eller ikke. For mens tre av de seks ansatte i avdelingen avisen har snakket med forteller at siste arbeidsdag var fredag 29. desember, er politikerne Anne Undahl (H) og Marianne Kristiansen (Pp) på sin side sikre på at de ikke har vedtatt å legge ned tilbudet overhodet. 

– Hverdagsrehabilitering i Fredrikstad kommune legges ikke ned fra årsskiftet, men blir delvis videreført, skriver kommunedirektør  Nina Tangnæs Grønvold til Fredrikstad Blad.

Uansett utfall: Det blir sannsynligvis endringer for både de ansatte og brukere av tjenesten. 

Ut med fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier

Avdelingen skal ifølge en kilde Fredrikstad Blad har vært i kontakt med fremover bestå av tre helsefagarbeidere. Disse skal utgjøre et nytt team, mens fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier skal få nye jobber andre steder i kommunen.

– Vi skal jobbe videre med organisering jevnfør vedtaket om reduksjon i Team rehabilitering på nyåret. Alle ansatte er godt ivaretatt, opplyser virksomhetsleder Anne Skauen til lokalavisa.

I sitt forslag til årsbudsjett valgte ifølge Høyre-politiker Anne Undahl kommunedirektøren å ta ut tjenesten i sin helhet for dermed å spare inn 4,5 millioner. 

– Dette mente vi ble å ta for hardt i. Derfor la vi tilbake 2,5 millioner. Så skulle tjenesten selv organisere seg innenfor den nye rammen, sier Undahl til Fredrikstad Blad.

– Det er veldig beklagelig det som skjer i Fredrikstad nå. Her ser vi nok et eksempel på politikernes kortsiktighet. Man avvikler en fysioterapistilling for å spare noen raske penger uten å ta med i regnestykket hva man vinner på å få folk raskt tilbake til jobb gjennom god, målrettet rehabilitering etter sykdom, ulykker eller hva det måtte være, sier Jens Fredrik Aas avisen. Han er regionleder for Osloområdet i Norsk Fysioterapeutforbund. 

Før - og nå

Tilbudet startet som et prosjekt høsten 2017. Fra 1. januar 2018 var det en tjeneste i vanlig drift. 

Teamet har inntil årsskiftet hatt seks ansatte og var tverrfaglig sammensatt av sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, samt tre hjemmetrenere med helsefagarbeiderbakgrunn og videreutdanning.

På kommunens nettsider kan nå følgende tekst leses: 

Kommunens hverdagsrehabiliteringstilbud endres i 2024, fordi personalressursene i tilbudet må tilpasses etatens budsjett. Vi jobber nå med å avklare hvordan tjenesten skal videreføres. Hverdagsrehabilitering er rehabilitering og forebygging for brukerne i eget hjem. For mange handler det om å mestre hverdagslivets utfordringer. Vi jobber for at brukerne skal mestre hverdagen selv, ved hjelp av egne ressurser og ved å ta vare på de ressursene brukeren har. Dersom du har behov for hverdagsrehabilitering, ta kontakt med virksomhetsleder Anne Skauen.

Powered by Labrador CMS