Reddet frisklivssentralen i Gjesdal: Fra venstre Ine Henriksen (ansatt i Frisklivssentralen), Kine Ims Selsvik (tillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund), Anette Riskedal (ansatt Frisklivssentralen). Foto: Ann-Therese Rocke

Frisklivssentralen i Gjesdal kommune driftes videre etter kuttforslag

For to år siden dukket ni personer opp til Frisklivssentralens første eldretrening i Ålgårdhallen. Nå møter 90 personer opp to ganger i uken. Kommunedirektøren ville legge ned tilbudet slik det har fungert de senere år. Nå er det vedtatt at den driftes videre. De ansatte er fornøyd. 

Publisert Sist oppdatert

– En krevende kommuneøkonomi, har ordfører i Gjesdal kommune uttalt til avisa Gjesdalbuen.

Dette har altså ført til at kommunedirektøren foreslo å avvikle hele Frisklivssentralen. Reaksjonene lot ikke vente på seg. 

– Det er nesten hårreisende av kommunedirektøren å komme med sånne forslag, sa Gerd O. Ravndal til Gjesdalbuen. Hun er blant de 93 som er i Ålgårdhallen for å trene på fredager. Tilbudet heter Frisk og sterk 60+ og er ett av mange tilbud fra Frisklivssentralen – i tillegg har 40 personer fått individuell oppfølging i 2023. 

Investering i eldrehelse 

Frisklivssentralen koster ifølge Gjesdalbuen 950 000 kroner i året. Av dette går 120 000 til Frisk og sterk 60+. 

– De sitter med tall, men det sosiale betyr så veldig mye, sa Ravndal til avisen. Hun mener trening og sosialt samvær er en god investering i helse. 

Frivillighet 

Nå er det fysioterapeuter som har treningene. Kommunedirektøren foreslo ifølge Gjesdalbuen at frivillige kunne ta over gruppetreningen. I budsjettforslaget stod følgende: 

«Kommunedirektøren har ikke funnet rom innenfor den økonomiske rammen til å videreføre driften av Frisklivssentralen. Tilbudet om individuelle samtaler i frisklivssentralen avsluttes. Kommunedirektøren vil forsøke å inngå avtale med frivillige lag og organisasjoner om videre drift av gruppetreningene. Ansatte vil bli forsøkt omplassert.» 

Reddet etter iherdig innsats

Fysioterapeuten tok etter at dette ble kjent kontakt med fysioterapeut og tillitsvalgt i Gjesdal kommune, Kine Ims Selsvik. Hun kan fortelle at de ansatte i frisklivssentralen har gjort en iherdig innsats for å redde frisklivsentralen og de fokevalgte valgte til slutt å beholde tilbudet i kommunen.

–Hvordan så dere på kuttforslaget fra kommunedirektøren? 

– Vi ble veldig overrasket. Vi mener vi har et bra og viktig lavterskeltilbud i kommunen. Det er mange deltakere som deltar på gruppetimene, kurs og som får oppfølging via helsesamtaler. I tillegg har vi et robust og veletablert interkommunalt samarbeid som er bygget opp over flere år. Det hadde vært veldig synd dersom dette tilbudet falt bort. Vi ville da vært en av få kommuner i regionen som ikke har dette tilbudet til kommunens innbyggere.

–Hvilke konsekvenser ville dette fått for brukere og ansatte?

– For de ansatte ville en eventuell nedleggelse ført til omplassering til andre avdelinger i kommunen, ikke nødvendigvis fysioterapirelaterte arbeidsoppgaver, sier hun.

Frisklivssentralen i Gjesdal kommune

Noen av arbeidsoppgavene i Frisklivssentralen: 

-Gjennomfører individuelle helsesamtaler 

-Holder kurs (blant annet søvnkurs og bra mat kurs) 

-"Frisk og sterk" som er et gruppetilbud til de over 60 år. Gruppen er 2 ganger i uken hvor det er ca. 90 deltakere hver gang. 

-Styrke og spinning en gang i uken, ca. 8 deltakere 

-Sirkeltrening en gang i uken, ca. 10 deltakere (dette har økt den siste tiden 

-Yoga en gang i uken, ca. 10-15 deltakere 

Kilde: Kine Ims Selsvik 

Før hun fortsetter: 

– I brevet vi sendte til politikerne skrev vi blant annet at Frisklivsentralens deltakere mister et lavterskeltilbud som gjør at de ikke trenger å bruke andre helsetjenester. En tar bort et tilbud for mennesker med helseutfordringer som ikke omfavnes av andre tilbud i kommunen.

– Videre la vi vekt på at ved å fjerne Frisklivssentralen vil pågangen øke på andre helsetjenester både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Dette tilbudet er ikke mulig å erstatte med andre helsetjenester. 

Ims Selsvik peker også på at vi blir flere eldre:

– I tillegg vet vi at flere vil ha behov for helsetjenester enn tidligere, noe som vil bli kostbart for kommunen, og det vil føre til mer ressurskrevende behandling. Flere eldre vil sannsynligvis falle og ha behov for sykehjemsplass.

– Vi mener at et robust interkommunalt samarbeid for Frisklivssentraler faller bort når den blir nedlagt. Dette vil ikke være lett å bygge opp igjen ved en senere anledninger.

–Er det realistisk å opprettholde denne typen tilbud med frivillige, slik det stod i budsjettforslaget? 

– Nei, det tenker vi ikke at det er. Fysioterapeutene i frisklivssentralen bruker sin helsefaglige bakgrunn i alle sine arbeidsoppgaver og vurderinger i forhold til brukergruppen. Brukergruppen har ulike fysiske og psykiske problemstillinger og har behov for å treffe helsepersonell for å møte de problemstillingene de har på en god og trygg måte.

Hadde blitt dyrere for kommunen på sikt

Stig Fløisand er regionleder i Norsk Fysioterapeutforbund.

Stig Fløisand er regionleder i region Vest, Norsk Fysioterapeutforbund. Han har bistått fysioterapeutene i prosessen, og uttalte dette til Gjesdalbuen da saken ble kjent:

– Det er veldig viktig med lavterskeltilbud. Både fysioterapeuter, fastleger og spesialisthelsetjenesten kan sende brukere som nødvendigvis ikke trenger være inne i helsevesenet til frisklivssentraler, så kan det hindre at de blir brukere av helsevesenet. De sparer ingenting på å legge den ned, og får sannsynligvis større utgifter i det lange løp. 

Til Fysioterapeuten sier Fløisand: 

– Jeg få si at tillitsvalgt og fysioterapeutene i Gjesdal kommune har gjort en kjempejobb med å redde frisklivsentralen. De har ført en ryddig argumentasjon og prosess i dette. Jeg er utrolig imponert over måten de har gått frem på, og hva de har fått til. Ett skoleeksempel på hvordan en skal drive påvirkningsarbeid.

Brev til politikere og invitasjon til gruppetime

Tilbake til Ims Selsvik, som har kjent på prosessen hele veien, fra start – til mål. 

– Hva tenker du nå som dere har reddet frisklivssentralen i kommunen? Har du råd til andre som står i lignende situasjoner? 

– Ine Henriksen og Anette Riskedal som jobber i Frisklivssentralen, og jeg som tillitsvalgt, er stolte over den jobben vi har gjort for å “redde” frisklivssentralen. I perioden fra kommunedirektøren kom med sitt forslag til handlings- og økonomiplan og frem til politikerne skulle legge frem sitt forslag til budsjett gikk vi aktivt inn for å belyse hvilke arbeidsoppgaver frisklivssentralen utfører samt påvirke i de kanalene vi kunne.

Hun legger også vekt på det å invitere beslutningstakerne inn:

– Det ble sendt brev til politikerne om våre bekymringer knyttet til nedleggelse av frisklivssentralen og hvilke konsekvenser dette ville få for innbyggerne i kommunen. Henriksen og Riskedal inviterte også kommunedirektør, ordfører, økonomiansvarlig, kommunalsjefer og politikere til gruppetimen “Frisk og sterk” for å vise hva vi holder på med. Vi hadde også en ringerunde til de ulike partiene og inviterte oss inn til gruppemøte til de fire største partiene i kommunen. Her fikk vi 10 minutter til disposisjon hvor vi fortalte litt om arbeidet i frisklivsentralen og lot dem få mulighet til å stille spørsmål. Delte også ut et skriv med den informasjonen som ble gitt. Vi hadde også en ringerunde rundt i etterkant for å høre om de hadde noen spørsmål, sier Kine Ims Selsvik. 

God hjelp avgjørende

Selsvik fremhever viktigheten av god oppfølging  i denne typen situasjoner: 

– Jeg vil også trekke frem at jeg har har hatt god oppfølging og støtte fra regionleder i NFFs region Vest og tillitsvalgt fra en annen kommune i denne saken. Det har vært avgjørende å ha dem i ryggen slik at vi ikke måtte føle på at stod i dette alene.

– Jeg vil oppfordre andre som står i liknende situasjoner til å ta kontakt med regionleder i den regionen de tilhører for å få hjelp og veiledning dersom de havner i likende saker. Dette har vært til god hjelp hos oss, sier hun.

Før hun avslutter:

– Vi vil også gjerne påpeke at fysioterapeuter er en økonomisk fornuftig yrkesgruppe å ha ansatt. For hver fysioterapeutstilling får kommunen et fastlønnstilskudd fra staten på 240 780 kr. Det er god samfunnsøkonomi!

Powered by Labrador CMS