Leder Næringspolitisk Råd, Per Olav Moberg Peersen.

Skandaløse takstforhandlinger – ingen reell forhandlingsmulighet

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Publisert

Årets takstforhandlinger endte med et mageplask. Hvem det svir mest for, er vanskelig å si. Vi frykter det går hardest utover pasientene og naturligvis alle avtalefysioterapeuter i hele landet.

Vi var ved relativt godt mot, tirsdag formiddag. Helse- og omsorgsdepartementet la frem et forslag til avtale som prioriterte generalistene og psykomotorikerne. De skulle få samme kronepåslag som manuellterapeutene, og det er på tide. Generalistene er flest, de har høy kompetanse og de gjør en formidabel innsats for norske pasienter.

Tilbudet ble gitt skriftlig og vi ga skriftlig tilbakemelding på at vi aksepterte tilbudet. Vi var klare til å signere, men HOD trakk skandaløst tilbudet tilbake senere på dagen.

Vi kan godta at staten og HOD bestemmer. Men vi kan ikke godta måten det gjøres på. Årets takstforhandlinger viser at det dessverre ikke er kommunenes behov og autonomi som avgjør innholdet i egne helsetjenester.

Det er ikke det som står i sentrum.

Det gjør heller ikke en likeverdig uttelling av kompetanse. Det er tydelig viktigere hvilke venner man har, enn hva resultatet for norske helsetjenester blir.

Vi frykter at måten årets takstforhandlinger ble gjennomført på, skader forholdet mellom NFF og HOD. Et forhold vi har brukt flere år på å bygge opp. Vi vil nå be Unio stå sammen med oss for å ta opp forholdet med de politiske partiene vi forventer kommer til å styre departementet neste år.

Vi valgte å ikke forlate forhandlingsbordet i år, slik vi gjorde i fjor. Det fordi vi ønsket å få inn en protest i en protokolltilførsel. Den muligheten ville vi ikke hatt, hvis vi hatt brutt. Men selv om vi signerte avtalen, med protokolltilførselen, er det viktig for oss å påpeke at vi er svært misfornøyde og uenige i måten forhandlingene ble gjennomført på.

Samtidig er det på sin plass å trekke frem det som var bra. Vi klarte å sikre 40 millioner kroner til ekstra koronakompensasjon. Det er – om ikke annet – et lite plaster på såret etter en slik nesestyver.

La det likevel ikke være noen tvil: Vi opplever årets forhandlinger som lite profesjonelle fra statens side, og vi mener at staten har brutt med god forhandlingspraksis.

Powered by Labrador CMS