Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Oppe f.v: Eva Hoddø og Jan Frode Rønning. Nede f.v.: Jens Fredrik Aas og Markus Fjellheim-Fosseli.

Tanker foran landsmøtet

- Vi står foran et nytt landsmøte. Som engasjerte regionledere i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker vi å dele noen tanker om det vi opplever som et noe unyansert saksfremlegg til det foreslåtte «prosjekt organisasjonsutvikling».

Skrevet av Markus Fjellheim-Fosseli (Region Nord), Eva Hoddø (Region Sør-øst), Jan Frode Rønning (Region Midt), Jens Fredrik Aas (Region Osloområdet).

Saksfremlegget viser til bekymringer om at flere i NFF gjør samme jobb. Saksfremlegget viser også til uklarhet i forholdet mellom regionledere og NFFs sekretariat.

Komplementære roller

Vi stiller oss undrende til disse påstandene. Vår erfaring viser at vi jobber effektivt sammen med ansatte i sekretariatet, men fra ulike utgangspunkt. Fra ulike perspektiver.

Regionledere rapporterer til regionenes styrer og årsmøter, basert på handlingsplaner som speiler organisasjonens overordnede visjon, verdier og mål. Våre roller strekker seg fra politisk påvirkning til medlemstjenester og lokal aktivitet. Sekretariatet sikrer kvalitet over hele organisasjonen ved juridisk hjelp, kursutvikling, ivaretakelse av inntekts- og rammevilkår og medlemsservice. 

Våre roller er derfor komplementære. Samspillet er avgjørende. Avgjørende for å nå de fagpolitiske, helsepolitiske og interessepolitiske målene organisasjonen har satt. Vi mener at denne mangfoldigheten i arbeidsmetoder og tilnærminger styrker og beriker organisasjonen. Ikke svekker den. 

Samarbeid - samhandling

Samarbeid og samhandling er hjørnesteinene i enhver velfungerende organisasjon. Hovedlandsmøtet 2022 vedtok at hovedmål nummer 1 for perioden 2023-25 skal være:

NFF skal ha en samlende kultur.

Men hvordan kan vi best skape en slik kultur? Saksfremlegget uttrykker et behov for å se på hvordan vi løser våre oppgaver med en samlende kultur gjennom «prosjekt organisasjonsutvikling». Vi vil derfor stille spørsmål om kultur bygges gjennom økonomiske insentiver. Eller ligger svaret i hverdagens praksis, åpen dialog og respekt for hverandres unike bidrag, med organisasjonens mål som det førende?

Vi er stemmen til alle

Nevnte sak uttrykker også en bekymring for at det er grupperinger blant fysioterapeuter som mangler et talerør i organisasjonen. Dette er overraskende for oss. Forbundsleder, forbundsstyret, regionledere og våre råd og utvalg er valgt for å representere og arbeide for alle medlemmer. Vi representerer et bredt spekter av fysioterapeuter, og må kontinuerlig jobbe for å være stemmen til alle.

Uavhengig av deres spesifikke roller i helsevesenet.

Vi frykter at en oppsplitting i ytterligere grupperinger av profesjonen vår kan virke mot sin hensikt. Dette vil kunne føre til mer fragmentering. Ikke en sterkere og mer samlende organisasjon. 

Åpenhet 

Åpenhet rundt styremøter og beslutningsprosesser er avgjørende for å opprettholde tillit og engasjement blant medlemmene. Initiativet fra region Osloområdet (sak til landsmøtet) om å tilgjengeliggjøre protokoller fra forbundsstyremøter er et steg i riktig retning for å sikre at alle medlemmer føler seg informert og involvert.

Hvordan kan vi best ivareta medlemmenes stemmer og ta vare på forbundets økonomiske helse?

Dette er spørsmål vi håper vil inspirere til ettertanke og bidra til en fruktbar dialog. Målet vårt er klart: Å styrke fysioterapeuters posisjon og være et samlende forbund for alle fysioterapeuter.

Vi ser frem til en åpen og konstruktiv diskusjon under landsmøtet. 

Fordi sammen beveger vi samfunnet.

--

For ordens skyld: Fysioterapeuten redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Utgiver: Norsk Fysioterapeutforbund.

Powered by Labrador CMS