Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

Patrick Jensen
Patrick Jensen oppfordrer fysioterapeuter til å snakke med lokalpolitikere i tiden fremover.

Vær aktiv i kommunevalgkampen!

– Ønsker du at politikere skal ha mer kunnskap om fysioterapeuters rolle i kommunale helsetjeneste? Kontakt en politiker i kommunen din!, oppfordrer leder av Næringspolitisk råd i NFF.

Skrevet av Patrick Jensen, leder Næringspolitisk Råd, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og avtalefysioterapeut Bydel Vestre Aker, Oslo Kommune.

Nå - frem til valget 11. september er lokalpolitikere betydelig mer tilgjengelige for kommunens innbyggere, og ikke minst for kommunens fysioterapeuter.

Min erfaring er at dette er en utmerket mulighet til å bedrive påvirkningsarbeid og opplysning. Jeg vil derfor råde alle til å ta en prat med sine lokalpolitikere, for å undersøke og påvirke hvilke politiske løsninger din kommune skal velge fremover.

Vi må bidra med kunnskap

Lokalpolitikk er en svært viktig arena. Kommunene er ansvarlig for de aller fleste tjenestene vi bruker i hverdagen - gjennom hele livsløpet. Lokalpolitikere er imidlertid svært ofte folkevalgte som jobber med politikk på sin fritid, i kommunestyrer eller bydelsutvalg. Det vil si at de har begrenset med tid til å sette seg inn i alle sakene som skal behandles. Følgelig står fysioterapi ofte noe ned på listen over alle de sakene en kommunepolitiker vil prioritere å «lese seg opp på» i sin hverdag. Det er derfor viktig at vi, som står i tjenesten hver dag, og som kjenner underbemanningen på helsehus og sykehjem på kroppen og må gjøre tøffe prioriteringer på instituttene, bidrar med denne kunnskapen.

Min erfaring er at politikerne er svært tilgjengelige og mottagelige for innspill. Jeg har nå, siden valgkampen startet, oppsøkt de ulike partiene for å diskutere ulike saker. På mine turer treffer jeg lokalpolitikere, stortingsrepresentanter, statssekretærer og partiledere, og blir alltid møtt med interesse og en reflektert diskusjon.

Et eksempel

En av de store sakene for avtaleterapeuter i Oslo kommune, hvor jeg har min driftsavtale, er «regelverket». Dette er et ensidig regelverk som kommunen har laget som en erstatning for ASA 4313. ASA 4313 er en rammeavtale for alle avtaleterapeuter i alle kommuner som er medlemmer i KS (kommunesektorens organisasjon). Min erfaring er at når jeg diskuterer dette med ansvarlige helsepolitikere, er svaret at «dette har jeg aldri hørt om. Slik kan det ikke være. Dette må vi se nærmere på». Slike uttalelser er noe vi i NFF kan bruke videre i vårt politiske arbeid for å skape endring.

Basert på denne diskusjonen blir jeg tilbudt et møte med ansvarlig helsepolitiker og helsebyråd.

I dette eksempelet har Oslo kommunes byråkrati jobbet frem en løsning på det problemet som var at kommunen ikke hadde en rammeavtale, og løst det slik de tenker er best for kommunen. Uten tanke på de som utfører arbeidet, og følgelig ikke i henhold til prinsippet om «treparts-samarbeidet». Saken ble nok politisk vedtatt basert på byråkratiets anbefalinger, uten særlig vurdering.

Praksisnær kunnskap kan forme politikk

Dette er også et eksempel på hvordan praksisnær kunnskap kan være med å forme politikk og våre jobber eller driftsavtaler i fremtiden. Hvis vi som fysioterapeuter kan bistå med kunnskap og erfaring på de problemområdene vi erfarer, kan vi skape forandring for eksempel for fysioterapeuter i skolehelsetjenesten. Tror du noen at politikere forstår hvor uforståelig det er for oss at helsesykepleiere skal læres opp i skoliosevurderinger i skolen. Nei, dette må de nok forklares av noen som har en noe dypere faglig forståelse.

Ta samtalen!

Vi har nå en uvurderlig mulighet til å få forklart de som bestemmer i våre kommuner hvordan oppdraget kan løses best mulig, eller hva som ikke fungerer slik det er i dag. Det er NÅ politikerne faktisk ønsker å snakke med oss, de har tid til å snakke med oss. La oss bruke denne tiden til å oppnå endring.

Ta samtalen, og henvis gjerne videre til din NFF-regionleder for å følge det opp, men uansett, bidra med kunnskap til de som skal bestemme veien videre for din kommune.

Powered by Labrador CMS