Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Vaksiner fysioterapeutstudenter!

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Publisert
Elise Andreassen Johnsrud
Elise Andreassen Johnsrud

Som fysioterapeutstudent bruker vi store deler av studiehverdagen i praksis – ute blant brukere og pasienter for å på best mulig måte tilegne oss den praktiske kunnskapen vi trenger i yrkeslivet. Den er obligatorisk, og en påminnelse om hva vi i fremtiden skal bruke kompetansen vår til. Vi stiller spørsmålstegn rundt hvor i vaksinekøen vi fysioterapistudenter, og generelt studenter innen helsefag, befinner oss. Sammenlignet med andre studentgrupper er vi fysisk i møte med mennesker i risikogrupper, og kjenner på et stort ansvar for å forhindre sykdom og skade i arbeidet vi gjør.

I møte med sårbare grupper

Dagene i praksis brukes til anamneser, undersøkelser, observasjoner, behandlinger og utarbeiding av tiltak, og som oftest er dette i samhandling med pasienter og brukere. For å sikre tryggest mulig rammer både for oss studenter og personene vi møter, vil en vaksine gi større trygget for begge parter i dette samarbeidet. Å skulle opprettholde en avstand til pasient er nokså utfordrende, uavhengig av pasientgruppe. Vi arbeider best når vi kan være tett på bruker, både for å sikre funksjonell bevegelse gjennom fasilitering og fiksering, samt at det skaper en trygghet og relasjon mellom oss som terapeut og bruker/pasient.

Frykt for smitte

I flere tilfeller har vi studenter opplevd å ikke kunne delta på pasientmøter, da faren for smitte skaper redsel og usikkerhet både hos pasient og eventuelle pårørende. Spesielt i møte med barn, enten i enkeltkonsultasjoner eller observasjoner i barnehage og skole, har dette skapt utfordringer. Dette tas hensyn til, da pasienters sikkerhet står i fokus. Samtidig undres vi over hvorvidt vår sikkerhet tas hensyn til. Vi studenter er innom flere pasienter i løpet av en dag, og gjerne på ulike arenaer. Dette skaper en større smitterisiko og frykt for å bli en smittebærer.

En trygghet for studentene

Vi som kommende fysioterapeuter er helt avhengige av å få gjennomført praksis, slik at vi tilegner oss de erfaringer og kvaliteter som kreves for å kunne bli en god terapeut og samfunnsyter. Fravær fra praksis er ikke bare skadelig for læringsutbyttet, det kan også føre til at studieprogresjonen påvirkes. Flere av oss har allerede mistet mye verdifull praksis og læringsmøter med pasientgrupper, og er derfor fullstendig avhengig av denne tiden for å forsøke å ta igjen for det tapte.

En vaksine ville derfor ikke bare sikre pasienter og brukere vi møter i det daglige, det vil også gi oss studenter en trygghet ved å forhindre sykdom og sikre en normal studieprogresjon!

Elise Andreassen Johnsrud, 2.års fysioterapeutstudent ved NTNU, Trondheim

Powered by Labrador CMS