Illustrasjonsfoto fra NTNU, Her: Aula fra kvinne-barn-senteret

Ansatte ved fysioterapiutdanning: - Umulig å drive utdanningen i henhold til oppdrag gitt av departementet

- De budsjettmessige bortprioriteringene gjør det på sikt helt umulig å drive en helseprofesjonsutdanning i henhold til Kunnskapsdepartementets oppdrag til NTNU, skriver ansatte ved fysioterapiutdanningen.

Publisert Sist oppdatert

Dette skriver ansatte ved fysioterapeututdanningen ved NTNU i et debattinnlegg publisert i Universitetsavisa.

-Ikke bærekraftig

Foranledningen til innlegget er debattinnlegg skrevet av ledere og ansatte ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) ved NTNU i Khrono (16.11.23) og Universitetsavisa (UA) (14.02.24). Disse innleggene handler om konsekvenser av den økonomiske situasjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) har for helseprofesjonsutdanningene ved fakultetet.

Innleggene gir ifølge de ansatte ved fysioterapeututdanningen ved NTNU innsikt i hvordan de interne økonomiske rammene som viderefordeles fra NTNU sentralt og nedover i organisasjonen ikke er bærekraftige.

-Situasjonen som beskrives står i sterk kontrast til oppdraget fra Kunnskapsdepartementet (KD) som pålegger NTNU å prioritere helseprofesjonsutdanningene, skriver de ansatte. 

Dystert bilde

Bildet som tegnes er dystert: 

-Våre nærmeste ledere påpeker at situasjonen nå er kritisk, spesielt når det gjelder drift av helseprofesjonsutdanningene (Khrono, 16.11.23) og ansatte ved ergoterapeututdanningen (INB, NTNU) understreker at vi nå er ved en kritisk korsvei (UA, 14.02.24), skriver de videre.

De ansatte spør i innlegget etter hvordan NTNUs øverste ledelse, ved rektor, vil sikre at NTNU oppfyller sitt samfunnsoppdrag?

En økonomi i ubalanse

De stiller også spørsmål ved om man nå driver en utdanning i henhold til oppdraget:

-Hvordan vil rektor arbeide for at den nye økonomiske ramme- og viderefordelingsmodellen som for tiden er under utarbeidelse er både transparent og målrettet i henhold til tildelingsbrevet fra KD til NTNU?

Meningsforfatterne setter videre søkelys på en økonomi som er i ubalanse, ved å mangle 100 millioner kroner (MH-fakultetet) for å gå i balanse i år. De avslutter innlegget med sine forventninger til ledelsen ved universitetet.

Hele innlegget kan leses her 

Powered by Labrador CMS