Forbundsleder Gerty Lund lover forbedringer ovenfor sykehusfysioterapeutene.

Forbedringsarbeidet godt i gang i NFF

- Vi har – og har hatt – utfordringer, men forbedringsarbeidet i Norsk Fysioterapeutforbund er godt i gang og sykehusfysioterapeutene er uten tvil like viktige for oss som alle andre fysioterapeuter.

Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • Seksjonsleder for seksjon for fysioterapi og sosialmedisin ved Oslo universitetssykehuset, Steinar Krey Voll har ropt varsku fordi han mener NFF ikke oppleves relevant for sykehusfysioterapeuter.
  • Han savner bedre kommunikasjon, flere og mer målrettede kurs samt fokus på sykehusfysioterapeuter ovenfor politikere og beslutningstakere
  • Regionleder Karianne Bruun Haugen tar kritikken på alvor og har allerede startet på forbedringsarbeidet
  • Generalsekretær Stian Rugsveen Engen og Forbundsleder Gerty Lund lytter også til Krey Voll. de opplyser at NFF gjør flere tiltak som bedrer kommunikasjonen og samhandlingen med sykehusfysioterapeutene

Det sier forbundsleder Gerty Lund etter at Steinar Krey Voll mandag ropte varsku fordi han mener NFF ikke er et naturlig sted for sykehusfysioterapeuter.

Han etterlyste blant annet mer direkte kommunikasjon mellom sykehusfysioterapeutene og NFF, flere kronikker og offentlige utspill hvor sykehusfysioterapeuter er tema samt flere og bedre kurs for sykehusfysioterapeuter.

- Jeg setter pris på at Krey Voll roper varsku. Samtidig synes jeg det er synd at han opplever ikke å bli hørt. Det er viktig at vi lytter til kritikken hans, og det gjør vi, sier Lund.

NFF jobber med forbedring

Hun viser blant annet til at organisasjonen akkurat nå jobber med å forbedre arbeidet med kurs og spesialistutdanningen.

- Dette forbedringsprogrammet skal gjøre at NFF leverer flere kurs med høyere kvalitet til våre medlemmer. Faggruppene er en av flere hjørnestener i NFF, og flere av faggruppenes medlemmer er sykehusfysioterapeuter. En stor andel av NFF-spesialistene har sitt virke i ulike avdelinger i helseforetakene, sier Lund.

Hun er fullt klar over at mye av jobben som gjøres sentralt i NFF ikke synes for medlemmene i deres daglige virke. Hun peker blant annet på forhandlingene med Spekter, hvor mye av forhandlingsarbeidet skjer gjennom Unio. NFF er medlem av Unio. Forhandlingene mellom Unio og Spekter påvirker lønnsutviklingen til blant annet sykehusfysioterapeutene.

- Vi er tungt inne i de forhandlingene med to representanter i forhandlingsutvalget samt bistand fra administrasjonen med vår egen advokat og en tallknuser, sier Lund.

Bør synes bedre

Lund er enig med Krey Voll i at NFF som organisasjon bør synes bedre og at kronikker og andre offentlige utspill fra ledelsen må løftes.

- Tro meg, vi gjør utallige forsøk, men det å få anerkjent kronikker og offentlige utspill i landets avsier er lettere sagt enn gjort. Det betyr ikke at vi ikke prøver. Så fort vi har saker av offentlig interesse, skriver jeg enten alene eller med hjelp fra kompetente medarbeidere. Vi har fått flere på trykk nå enn tidligere, men det er dessverre bare en brøkdel som antas, sier Lund.

Ikke alt er synlig

Samtidig er det ikke alt hun og administrasjonen gjør som synes. Blant annet refereres det sjelden til møter hun og andre i organisasjonen har med Stortingspolitikere og andre beslutningstakere.

- Men vær trygg; vi snakker også om sykehusfysioterapeutene i disse møtene. Under pandemien har vi blant annet hatt møte med Folkehelseinstituttet om smittevernutstyr til fysioterapeutene, sier Lund.

Til Krey Volls kritikk av manglende saker om sykehusfysioterapeuter i forbundsstyret, sier hun følgende:

- Forbundsstyret behandler saker på overordnet politisk nivå i henhold til føringene som blir gitt av Hovedlandsmøtet. Sykehusfysioterapeutene har sin naturlige plass her som alle andre ansatte fysioterapeuter. Lederne for Tariffpolitisk utvalg og Fag- og utdanningspolitisk utvalg sitter i Forbundsstyret. Diskusjonene i styret kommer ikke til syne i protokollene. Der er det kun vedtakene som synes, sier Lund.

Generalsekretær Stian Rugsveen Engen.

Dette svarer generalsekretæren

Generalsekretær Stian Rugsveen Engen er også glad for at Krey Voll roper varsku fordi han gjennom utspillet setter fokus på et tema som er viktig, så som styrking av kommunikasjonsarbeidet og kursutvikling.

- Vi trenger tilbakemeldinger fra våre medlemmer, og selv om noen av dem kan gjøre vondt er de viktige. Vi har derfor lyttet til innspillene og kritikken fra Krey Voll, og vi er godt i gang med forbedringsarbeidet. Dessverre har vi ikke lykkes i å få dette budskapet ut til Krey Voll og kanskje mange av hans kolleger på sykehusene, sier Rugsveen Engen.

Styrker kommunikasjonsarbeidet

Han peker blant annet på at NFFs sekretariat nå jobber med å styrke kommunikasjonsarbeidet, og at det i disse dager legges planer for hvordan sekretariatet skal jobbe og hva politikerne kan gjøre for bedre å synliggjøre hva NFF gjør for alle fysioterapeuter i Norge.

- Vi jobber for at NFF skal være en relevant og attraktiv organisasjon for alle fysioterapeuter. En arbeidsgruppe nedsatt av Forbundsstyret jobber med å se på hele organisasjonen for blant annet å se på om vi har en struktur som ivaretar alle medlemsgrupper, sier Rugsveen Engen.

Jobber med struktur

Han viser til at det jobbes med struktur både i sekretariatet og i alle organisasjonsledd.

- Struktur er nødvendige forutsetninger for å kunne lede organisasjonen i ønsket retning. Struktur er grunnmuren; en forutsetning for å kunne vite hvilket hus vi skal bygge. Sammen med struktur har vi også fokus på utvikling av kultur i hele NFF. Kulturell bevissthet er nødvendig for å kunne vite hvor vi vil; nemlig en sterk, stolt og synlig organisasjon som er attraktiv og relevant for alle fysioterapeuter, sier Rugsveen Engen.

Fokus på kurs

Han forsikrer at NFFs sekretariat – sammen med faggruppene – har kontinuerlig fokus på utvikling av kurs, og at det gjøres ut fra behov.

- I det ligger også målet om at kursporteføljen for sykehusfysioterapeuter må styrkes, sier Rugsveen Engen.

Han opplyser at organisasjonen i desember 2020 gjennomførte en prosesskartlegging av etter- og videreutdanningsvirksomheten og forvaltning av spesialistgodkjenningen i NFF. Hensikten var å danne et grunnlag for mer effektiv kursadministrasjon samt få innsikt i hvordan faggruppene ønsker at sekretariatet skal støtte opplæringsvirksomheten.

- Gjennom implementering av de anbefalte tiltakene kan sekretariatet administrere flere kurs, utvikle flere digitale kurs og overta administrasjonen for en del av kursene faggruppene har arrangert på egen hånd. Dette gir også kapasitet og muligheter til i større grad å utvikle relevante kurs for ulike målgrupper, som sykehusfysioterapeutene. Det blir viktig med god dialog mellom fagmiljøene på sykehusene og faggruppene, sier Rugsveen Engen.

Les mer om NFFs kurs her.

Han påpeker også at administrasjonens forhandlingsseksjon kontinuerlig jobber for å bedre vilkårene for sykehusfysioterapeuter.

- I tillegg har vi Fysioterapeuten som har skrevet flere artikler om sykehusfysioterapeuter, kanskje spesielt det siste året. Både om de som jobber med covid-19-pasienter og andre, sier Rugsveen Engen.

Powered by Labrador CMS