Forskere har sett på effekten av hjemmebasert trening sammenlignet med trening på senter etter hjerneslag

Forskning: Lignende effekter av hjemmebasert- og senterbasert trening etter hjerneslag

En nyere oversiktsartikkel konkluderer med at hjemmebaserte treningsprogram trolig fører til lignende forbedringer på motorikk, fingerferdighet og aktivitet etter hjerneslag hos voksne, sammenlignet med treningsprogram utført på senter.

Publisert

Den systematiske oversikten er publisert i tidsskriftet Clinical rehabilitation, og utført av forskere fra Centre of Health ved Espirito Santo Føderale Universitet. Oversikten, som omtales på den vitenskaplige fysioterapifaglige databasen PEDro sin blogg, hadde til hensikt å estimere effekten av hjemmebasert trening sammenlignet med senterbasert trening på en rekke rehabiliteringsmål for overekstremiteten og aktivitetsnivå etter akutt til kronisk slag hos en voksen pasientgruppe.

Inkluderte studier som sammenlignet hjemmebasert og senterbasert trening

Resultatene baserer seg på studier utført på tilsammen 488 voksne deltakere som på befant seg på ulike tidspunkt i forløpet etter hjerneslag, fra åtte randomiserte kontrollerte studier. Studiene ble vurdert basert på kvalitet ut fra PEDro skår og GRADE-systemet (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation).

De inkluderte randomiserte kontrollerte studiene hadde alle benyttet treningsbaserte eksperimentelle intervensjoner og sammenlignet hjemme-basert trening (minst to tredjedeler av treningen utført hjemme) med en kontrollgruppe som mottok senterbasert trening, enten på sykehus, privat klinikk eller ved et kommunalt/samfunnsbasert helsesenter. De fleste av de senter-baserte intervensjonene hadde blitt gjennomført på klinikk.

Treningsprogrammene rettet seg mot opptrening av den paretiske overekstremiteten, og inkluderte minst fire sesjoner over to uker. De inkluderte treningsintervensjonene strakk seg over fire til 13 uker, og hver sesjon hadde en varighet på mellom 40 og 120 minutter. Over halvparten av intervensjonene (63%) innebar delvis overvåkede treningsprogram.

Effekt hadde i studiene blitt målt på flere utfall, som styrke (målt ved dynamometer), forbedring i motoriske ferdigheter (boks og blokketest), fingerferdighet (9-hole peg test) og aktivitet (f.eks. Assessment of Life Habits/LIFE-H).

Lignende effekt

Resultatene fra den systematiske oversikten viste lignende effekt av hjemmebasert og senterbasert trening på bedring av svekket motoriske ferdigheter, fingerferdighet, fysisk prestasjon som involverte overekstremiteten og bevegelseskvalitet. Effekten på styrke var også lignende for de to gruppene, men her ble kvaliteten på evidens regnet som lav. Det samme ble funnet for mål på aktivitet. På bakgrunn av resultatene, konkluderer forskerne med at det trolig er lignende effekt av de to treningsbaserte intervensjonsformene.

Ingen av de inkluderte studiene hadde forøvrig sammenlignet effekt på et deltakelsesnivå.

Les omtale av forskningen på PEDro sin blogg. Les oversiktsartikkelen her.

Powered by Labrador CMS