Tor Ivar Gjellesvik.

Gjellesvik – ny spesialist i nevrologisk fysioterapi

Siden 2004 har Tor Ivar Gjellesvik jobbet med nevrologiske pasienter. Nå kan han titulere seg som spesialist.

Publisert Sist oppdatert

Slik blir du spesialist

  • For å bli spesialist, må du ha en fysioterapifaglig eller helsefaglig masterutdanning. I tillegg trenger du to årsverk i minimum 50 prosent stilling i spesialistfeltet tatt etter at du har fått autorisasjon.
  • Du må også ha ett eller to årsverk i veiledet praksis innen spesialistfeltet. Veileder skal primært være spesialist innen samme område. Det er du selv som må dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten.
  • Du må gjennomføre nettkurs i veiledning, samt at du skal hospitere på et annet tjenestenivå enn der du jobber.
  • Det er forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) som til syvende og sist godkjenner søknadene om spesialistgodkjenninger.

- Siden 2017 har jeg jobbet som privatpraktiserende fysioterapeuter med 100 prosent driftstilskudd i Steinkjer kommune. Her har behovet for privatpraktiserende fysioterapeuter med kompetanse innen nevrologiske pasienter vært etterspurt, sier Gjellesvik.

45-åringen er én av sju nye spesialister som nylig ble godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund. Han betegner prosessen frem til å bli spesialist som «smertefri og svært nyttig», selv om det stiller store krav til prioritering. Med fulle pasientlister kan det være utfordrende å ta en spesialistutdanning.

- Det er fint å få formalisert kompetansen. Både for egen del, men det er også viktig overfor pasienter og pårørende. I tillegg er det nyttig i forhold til andre samarbeidspartnere. De kan lettere finne fysioterapeut med særskilt kompetanse, sier Gjellesvik.

Nyttig med veiledning

Han har tidligere gått en rekke kurs, drevet egen forskning og jobbet flere år som kliniker innen fagfeltet. Likevel synes han det har vært nyttig og fint å få veiledning innen kliniske problemstillinger og diskusjoner både om egne pasienter og veileders pasienter.

- Jeg har fått nyttige tilbakemeldinger og refleksjoner på den praktiske utøvelsen av fysioterapihåndverket for en kompleks pasientgruppe med svært sammensatte problemstillinger og behov, sier Gjellesvik.

For å bli spesialist, kreves det erfaring innen spesialistfeltet, veiledning, hospitering og kurs i tillegg til en mastergrad. Gjellesvik og veilederen lagde en omfattende plan for veiledning med spesifikke læringsbehov, slik at løpet kunne godkjennes av Norsk Fysioterapeutforbund.

- Det har vært svært lærerikt og nyttig. Gjennom dette opplegget, er det mine behov innen undersøkelse og behandling av nevrologiske pasienter som står i fokus, og vi har lagt opp den praktiske veiledningen rundt dette. I tillegg har vi berørt temaer som drift av privat praksis, etikk, utstyr, samhandling og journalføring. Jeg har utvilsomt blitt en bedre kliniker til nytte for mine pasienter, sier Gjellesvik.

Takker veileder og Fysiofondet

Han mener det er spesielt viktig at erfarne klinikere sier ja til å veilede andre, selv om de selv står i en travel hverdag.

- Jeg vil takke Ole Andreas Nilsen ved Stortorget Manuellterapi og Fysioterapi spesielt. Han har vært min veileder. Jeg er også takknemlig overfor alle pasientene som stiller opp når jeg har gjennomføring undersøkelser og behandlinger sammen med veileder. Det har gjort at spesialistløpet har blitt mer reelt og praksisnært. Nytteverdien har blitt enda bedre, sier Gjellesvik.

Han er også fornøyd med den økonomiske støtten han har fått fra Fysiofondet.

- Stipendet dekker ikke alle utgifter, men bidrar til at det blir litt enklere å få gjennomført et kostbart spesialistløp, sier Gjellesvik.

Powered by Labrador CMS