Streiken avblåses.

Griper inn med tvungen lønnsnemnd

Dermed er Unio-streiken over for de statsansatte.

Publisert Sist oppdatert

Dette er tvungen lønnsnemnd

Hvis det besluttes å innføre tvungen lønnsnemnd, kan streiken ikke fortsette. Tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget i hvert tilfelle. Regjeringen fremmer en proposisjon for Stortinget med forslag til en særlov som forbyr fortsatt arbeidskamp. Det overlates til Rikslønnsnemnda å behandle interessetvisten. Les mer om tvungen lønnsnemnd på Unios nettsider

Unio varslet mandag at streiken skulle trappes opp onsdag. Over 3500 Unio-medlemmer var onsdag morgen tatt ut i streik, blant dem et betydelig antall i politiet og Meteorologisk institutt.

Unio gikk sammen med Akademikerne ut i streik 24. mai. Søndag valgte arbeidsminister Tonje Brenna å stanse Akademikernes streik med tvungen lønnsnemnd, mens Unio har fortsatt sin streik med full styrke.

Nå stanses også Unio-streiken. 

– Det er partenes ansvar å finne en løsning på konflikten. Det har de ikke klart. Nå er de samfunnsmessige konsekvensene så store at jeg ikke har noe annet valg enn å bryte inn i streiken, sier Brenna onsdag morgen ifølge TV2.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i møte. Hele prosessen fra vi begynte lønnsforhandlingene, gjennom streiken og til nå, har vært preget av at regjeringen ikke har ønsket noe annet enn å presse oss på plass, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Akademikerne og Unio brøt meklingen i statsoppgjøret fordi tilbudet fra staten innebar at de i praksis ville blitt fratatt tariffavtalen Akademikerne fikk mens Erna Solberg (H) var statsminister. 

Avtalen overlater til partene i den enkelte virksomhet å fordele lønnsmidlene slik de blir enige om. Unio sluttet seg til avtalen i 2022.

Staten som arbeidsgiver ønsker å gå tilbake til ordningen fra før 2016, da det var én hovedtariffavtale for alle organiserte. LO og YS vil ha en slik ordning.

Over 3500 Unio-medlemmer var altså i streik onsdag morgen. 

Nå skal de tilbake på jobb. 

Powered by Labrador CMS