Tor Frithjof Wigers Larsen, leder av sentral valgkomite i NFF.

Han jakter motiverte fysioterapeuter til verv i NFF

– Vi må sikre at vi klarer å få tak i de beste folkene.

Publisert Sist oppdatert

Landsmøtet i Norsk Fysioterapeutforbund har bestemt at sentral valgkomité skal bistå valgkomiteene i alle organisasjonsledd med opplæring. I tillegg er det presisert at sentral valgkomité skal bistå og støtte regionale valgkomiteer i innstilling på regionleder og arbeidet med å innstille styre og delegatgruppe.

Mer profesjonalisert

– Landsmøtet har virkelig understreket hvor viktig det er med gode prosesser i valgkomiteene. Man anerkjenner at valgkomiteene gjør en vanvittig viktig jobb i forbundet, men at den jobben må være mer profesjonalisert, sier Tor Frithjof Wigers Larsen, leder av sentral valgkomite.

Hensikten med landsmøtevedtaket er å rekruttere motiverte fysioterapeuter til å bekle ulike verv i NFF.

– Det er de tillitsvalgte som skal drive NFFs politikk videre. Vi må derfor sikre at vi klarer å få tak i de beste folkene til å være tillitsvalgte for oss. Demokratiet vårt kneler hvis vi ikke organiserer oss og får frem de beste, sier Larsen.

Han ønsker at medlemmer skal ha lav terskel for å ta kontakt.

– At et enkeltmedlem ringer til meg og sier «jeg har lyst», det applauderer jeg.

Lettere senere

Larsen legger ikke skjul på at vedtaket vil føre til merarbeid for ham.

– De ekstra timene som dette arbeidet vil ta, de finnes i mitt døgn. Og i neste omgang vil det gjøre arbeidet lettere for oss. For hvis vi klarer å få en mer engasjert gruppe i valgkomiteene ute, så vil det komme frem flere folk som kan organisasjonen. Da blir det også lettere å for sentral valgkomité å finne de rette medlemmene til å styre forbundet på topp senere.

Les flere saker om og fra landsmøtet:

Forbundsstyret slankes fra tolv til åtte

Fire på landsmøtet: Dette er våre forventninger

Organisasjonsspørsmålet i NFF splitter landsmøtedelegater

Forbundslederen i NFF: «Jeg ønsker meg stort engasjement også i år, men jeg håper vi kan få gode diskusjoner uten å stupe ned i detaljer»

Regionledere: Forbundsstyrets sammensetning er et veivalg for alle medlemmer

Powered by Labrador CMS