Forbundsleder Gerty Lund undrer etter at regjeringenspartiene og Frp stemte ned et forslag om rehabiliteringsutvalg.

Stortinget sa nei til forslag om rehabiliteringsutvalg

- Har regjeringspartiene en skjult agenda?

Et flertall med regjeringspartiene og Fremskrittspartiet stemte imot SVs forslag om et eget rehabiliteringsutvalg, da saken ble behandlet i Stortinget. – Jeg er oppgitt, sier forbundsleder Gerty Lund.

Publisert Sist oppdatert

Dette ba SV om

1. Et utvalg som skal kartlegge ulikhetene i rehabiliteringstilbudet i kommuner og spesialisthelsetjenesten og komme med konkrete forslag til hvordan levere gode rehabiliteringstilbud

2. Etablere en langsiktig tilskuddsordning for kommuner som legger til rette for rehabiliteringstjenester

I november i fjor lanserte SV-representant Nicholas Wilkinson (SV) at han og to partifeller ville fremme et såkalt dokument 8 forslag i Stortinget.

Wilkinson hadde blant annet omfattende kontakt med Norsk Fysioterapeutforbund før forslaget ble fremmet, et forslag han hadde store forhåpninger til.

Mandag 8. mars ble forslaget behandlet i Stortinget, og i går – 9. mars – ble avstemmingen gjennomført, og forslaget nedstemt.

Det får Gerty Lund til å blant annet undre seg over om det ligger andre agendaer bak regjeringspartienes og Frps avslag.

- Jeg må stille spørsmålet. Kan det være slik at Høyre, gjennom denne type avslag, nærmest vil tvinge små kommuner til å slå seg sammen, sier Lund.

Hun mener ingen bør være i tvil om at kommune-Norge ikke har tilfredsstillende rehabiliteringstilbud, og at spesielt små kommuner sliter med blant annet tilstrekkelig kompetanse.

- Vi vet at Høyre i utgangspunktet ønsker storkommuner. Er dette et ledd for å få det til, spør Lund.

Optimister: I November trodde forbundsleder Gerty Lund og SV-representant Nicholas Wilkinson de ville få flertall for et eget rehabiliteringsutvalg.

Hun mener Høie har rett når han viser til at kommunene har ansvaret for rehabilitering. Samtidig undrer hun seg over hvem som har det overordnede ansvaret, enn så lenge kommunene ikke får det til.

Avslaget til tross; hun gir ikke opp kampen. Nå maner hun til at brukerorganisasjonene sammen med fagorganisasjonene fortsetter jobben.

- Vi gir ikke opp. Det kan vi ikke gjøre, blant annet av hensyn til pasientene, sier Lund.

I en evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, utført av KPMG, anbefales det også å utarbeide og vedta en nasjonal plan.

Les rapporten her

Wilkinson gir seg heller ikke

Nicholas Wilkinson skriver i en epost til Fysioterapeuten at han mener evalueringsrapporten påpeker at feltet i mange har har blitt underprioritert, og at det er flere systematiske svakheter med rehabiliteringstilbudet i Norge. Han gir ikke opp, tross nederlaget.

- I rapporten står det at det er lite som tyder på at svakhetene forsvinner i årene som kommer, med mindre det gjennomføres en mer fundamental endring i tilnærmingen. SV står foreløpig alene, men vi har startet et løp i samarbeid med fysioterapeutene for at rehabilitering og habilitering endelig skal prioriteres, skriver Wilkinson.

Han presiserer at Helse- og omsorgskomiteen, hvor han sitter, fikk viktige innspill fra Norsk Fysioterapeutforbund og Sunnaas sykehus, før de fremmet forslaget.

Ergoterapeutene

Forbundsleder Tove Holst Skyer i Norsk Ergoterapeutforbund mener helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) fraskriver seg ansvar.

- Jeg opplever det som en ansvarsfraskrivelse når helse- og omsorgsminister Bent Høie, i så liten grad tar et overordnet politisk ansvar, men i stedet peker på kommunene. Det er hans ansvar som helseminister å gjøre nødvendige grep, sier en irritert forbundsleder Tove Holst Skyer i følge ergoterapeuten.no

Powered by Labrador CMS