Åpner tilsyn mot St.Olavs hospital.

Helseplattformen: Åpner tilsyn ved St. Olavs

Flere varsler om alvorlige hendelser fører til at fylkeslegen åpner tilsyn ved sykehuset i Trondheim.

Publisert

– Vi kan ikke utelukke at Helseplattformen har vært medvirkende og gått ut over liv og helse for pasienter, sier fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag til NRK.

Torsdag ble det bestemt at Statens helsetilsyn åpner tilsyn mot St. Olav etter innføringen av Helseplattformen. Målet er å gjennomføre tilsynet så snart det praktisk er mulig. Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

– Den senere tida har det kommet informasjon om pasienter som har fått forsinket behandling og forsinket diagnose. Ved ett tilfelle hadde vi også en pasient som døde, hvor man ikke kan utelukke at forhold ved Helseplattformen kan ha vært medvirkende til dette, sier Vaage.

– Da øker alvorligheten, sier han.

Torsdag foreslo styringsgruppen at Helseplattformen utsettes til 4. november 2023 ved sykehusene i Helse Nord–Trøndelag og 27. april neste år i Helse Møre og Romsdal.

Powered by Labrador CMS