Ragnhild Bech mottok prisen under Fysioterapikongressen 2022.
Ragnhild Bech mottok prisen under Fysioterapikongressen 2022.

Hun fikk NFFs fysioterapeutpris

Ragnhild Bech er tildelt NFFs fysioterapeutpris. – Veldig hyggelig.

Publisert

Prisen ble utdelt 18. mars 2022 i forbindelse med Fysioterapikongressen på Gardermoen.

– Det er veldig hyggelig å få prisen, og jeg er veldig overrasket. Det er spesielt hyggelig at prisen går til en barnefysioterapeut. Det betyr mye. Barna skal overta samfunnet vårt. Også fysioterapeuter er inkludert i å tilrettelegge for barnas muligheter, sier prisvinner Ragnhild Bech.

NFFs fysioterapeutpris tildeles en fysioterapeut, et fysioterapimiljø eller en leder av fysioterapitjenesten som har utmerket seg når det gjelder tjenesteutvikling og/eller bidratt til å synliggjøre fysioterapi og fysioterapeuters kompetanse.

Juryen besto av leder av fag- og utdanningspolitisk råd, Gro Opseth, og regionlederne Hans Leo Dagsvik, Sissel Hovland, Ann-Elin Myklebust, Aslaug Kleiveland og Karianne Bruun Haugen.

Ifølge juryen tilfredsstiller prisvinneren alle krav.

– Prisvinneren har brent for faget i hele sin yrkesaktive karrier, og har hatt og har ulike roller for å utvikle faget. Prisvinneren beskrives som modig og tydelig og er samtidig lyttende i faglige diskusjoner, sa Opseth i forbindelse med utdelingen.

Dagsvik fulgte opp:

– Prisvinneren har og har hatt en markant stemme i sin faggruppe og har primært jobbet innen barne- og ungdomsfysioterapi. Hun har undervist på utdanningen av fysioterapi og er fortsatt veileder ved OsloMet, sier Dagsvik.

Under prisutdelingen påpekte de også at Bech har vært kursleder for ulike kurs i regi av NFF i mer enn 25 år. I tillegg har hun vært kollegaveileder og sittet i spesialistutvalget for NFF. Bech har også vært leder i kurs- og fagutvalget i BUF i en årrekke og er fortsatt styremedlem i NFF region Oslo.

– Hun har arbeidet med barn siden 1980 og har jobbet med barneortopedi, psykiatri, astma og allergi, helsestasjon, skole og HVPU. Hun har også gjort et bemerkelsesverdig pionerarbeid med å etablere fysioterapi i skolehelsetjenesten, sier Dagsvik.

Opseth fortalte også at Bech i alle år vært opptatt av å se situasjonen fra barnets side.

– Det er en selvfølge for oss nå, men det var det ikke for en del år siden, sier Opseth.

Ragnhild Bech har også gitt ut boken «Barn og bevegelse, funksjonell bevegelsesanalyse av barn 0-6 år», sammen med Karen Therese Sulheim Haugstvedt.

Powered by Labrador CMS