Leder i Næringspolitisk Råd, Per Olav Moberg Peersen, har forståelse for at det uttrykkes frustrasjon fra selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i kommunen som opplever å jobbe mer enn hjemmelen tilsier.

- Ikke rart at disse fysioterapeutene gjør opprør

Nylig kunne Fysioterapeuten fortelle om selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i Sandnes som opplever å jobbe mer enn tilskuddsprosenten fra kommunen tilsier. Leder i Næringspolitisk Råd i NFF, Per Olav Moberg Peersen, mener slike situasjoner utgjør et stort - og vanlig problem, og forstår frustrasjonen som oppstår.

Publisert Sist oppdatert

I saken, som først ble omtalt av Sandnesposten, kom det frem at Samarbeidsutvalget for private fysioterapeuter i Sandnes kommune i lang tid har arbeidet for å få til en endring, i samarbeid med kommunen, uten at dette har skjedd.

Fysioterapeutene får støtte nå av Næringspolitisk Råd i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), som mener det er et utbredt problem.

Vi har ikke en totaloversikt over hvor mange henvendelser vi får fra avtalefysioterapeuter om denne problemstillingen, men antallet er mange, forteller leder for Næringspolitisk Råd, Per Olav Moberg Peersen.

– En situasjon som ikke tjener noen

Ifølge Moberg Peersen har Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i flere år jobbet for at antallet avtalefysioterapeuter skal være i tråd med kommunens reelle behov, og at driftshjemlene skal være i samsvar med behovet.

Regulering av størrelsen på driftstilskudd i kommunene

  • Regulering av tilskuddsprosenter er hjemlet både i Funksjons- og kvalitetsforskriften paragraf 21, første og andre ledd samt i ASA 4313-avtalen.
  • Kommuner kan ikke tilby redusert driftstilskudd til en avtalefysioterapeut, hvis behovet til kommunen er at fysioterapeuten jobber 100 prosent.

  • Avtalehjemmelen skal være i samsvar med omfanget fysioterapeuten forutsettes å arbeide. Kommunen kan ikke under noen omstendighet inngå driftsavtaler som er mindre en 50 prosent av fult tilskudd, men kommunen kan utlyse deltidshjemler når det samsvarer med kommunens tjenestebehov.

  • I ASA 4313 står det at kommunen skal – i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten - tilstrebe en tilfredsstillende fysioterapidekning som skal innarbeides i godkjent helseplan.

  • I ASA 4313 står det også at kommunen bestemmer omfanget av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet, herunder vurderer omfanget av deltidshjemler utfra kommunens behov for fysioterapitjenester.

    Kilde: Norsk Fysioterapeutforbund

Han tror ikke at eksemplet fra Sandnes kommune er unikt.

Jeg vil si dette er et stort problem, spesielt for terapeutene.

Og han mener situajsonen er uheldig.

– Vi vet at et stort antall av dem som har reduserte avtaler likevel jobber minst 100 prosent. Det er verken pasientene, kommunene eller terapeutene tjent med på sikt. Det er derfor ikke rart at fysioterapeuter i Sandnes gjør opprør, sier Moberg Peersen.

– På agendaen til enhver tid

– Etter at vi fikk gjennomslag for at alle driftstilskudd skulle være på minimum 50 prosent, og at de skulle stå i samsvar med behovet, har vi jobbet for at små hjemler skal oppgraderes, forteller Moberg Peersen.

Han tror likevel at mange selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter fremdeles jobber med deltidstilskudd fra kommunen.

– Dessverre ser vi at for mange fysioterapeuter fortsatt har små hjemler, samtidig som flere av dem jobber minst 100 prosent. Det er en sak vi i NFF har på agendaen til enhver tid.

Ønsker å bistå fysioterapeutene

– Hvordan kan NFF bistå fysioterapeuter i slike saker?

– Vi har har fem regionledere i NFF som kan kontaktes. Regionlederne reiser rundt i hele landet både for å bistå i forhandlinger og i samtaler med kommunen, og som hjelper samhandlingsutvalgene i deres arbeid. I tillegg bistår vi i Næringspolitisk råd medlemmer ved behov, forteller Moberg Peersen.

Og viser til at det også er mulig å få juridisk rådgiving fra sekretariatet.

– Vi har også en juridisk avdeling i sekretariatet, hvor det sitter spisskompetanse både på lover og regler rundt dette. Våre jurister kan også bistå i samtaler og eventuelt forhandlinger med kommuner, forklarer han.

Tror kommunen ønsker å tjene penger på situasjonen

Moberg Peersen tror kommunens motivasjon kan være økonomisk forankret.

– Vi vet at behovet for rehabilitering er stort. Hvis du da velger å ha to fysioterapeuter med 50 prosent tilskudd hver, men som jobber 100 prosent, får flere pasienter behandling. Samtidig undergraver vi det reelle behovet og kommunen sliter ut fysioterapeutene, sier han.

Han understreker samtidig at det blir gjetning fra deres side.

– Det beste er å spørre kommunen selv, men jeg vil anta at motivasjonen er å spare penger. Avtalefysioterapeuter har over mange år strukket seg langt, og jobbet minst 100 prosent selv om de har hatt driftsavtaler som er redusert.

Powered by Labrador CMS