Illustrasjonsfoto.

Kraftig nedgang i antall rehabiliterte i 2020

Antallet innlagte pasienter ved private rehabiliteringsinstitusjoner ble redusert med hele 39 prosent i fjor. Verst var mars og april måned, viser en rapport fra Helsedirektoratet.

Publisert

Antall innlagte ble nesten halvert i mars, mens aktiviteten for april ble redusert med hele 73 prosent. I juni og juli tok aktiviteten seg noe opp mens det på høsten kom en ny nedgang.

Antallet polikliniske pasienter gikk også ned, dog ikke like dramatisk som for innleggelser. Fra mars og ut fjoråret var det en samlet nedgang på polikliniske behandlinger med 14 prosent.

– Dette gir grunn til bekymring for pasienten, sier avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo i Helsedirektoratet.

Ulikt i helseforetakene

Nedgangen var ulik helseforetakene imellom. Helse Sør Øst og Helse Vest hadde størst reduksjon i dag- og poliklinisk rehabilitering ved private institusjoner.

Helse Nord og Helse Midt-Norge hadde den sterkeste reduksjonen i antall pasienter på dagbehandling eller behandling på poliklinikkene. Der var nedgangen på henholdsvis 90 og 86 prosent.

Helse Sør-Øst hadde en nedgang på 38 prosent og Helse Vest en nedgang på74 prosent.

Tilbud om videokonsultasjoner har også variert.

– Variasjon avspeiler ikke nødvendigvis graden av smittetrykk hver enkelt region opplevde i denne perioden, sier Brattås Remo.

Covid-19 er forklaringer

Hovedårsaken til nedgangen er utvilsomt koronapandemien. I Helse Nord ble nesten alle rehabiliteringsavdelinger i starten av pandemien omgjort til covid-poster, og rehabiliteringsaktiviteten ble satt til et minimum.

I Helse Sør-Øst har rehabiliteringsavdelingene i sykehusene hatt redusert drift, fordi ansatte ble benyttet i akuttavdelinger og intensivavdelinger.

Helsedirektoratet vil følge utviklingen videre, med et spesielt fokus på om variasjonene regionene imellom vil utjevne seg.

Les hele rapporten her.

Powered by Labrador CMS