- Et sammfunnsproblem, sier Gerty Lund om kjønnsforskjellene i lønn.

Mener frontfagsmodellen opprettholder kjønnsforskjeller i lønn

Den 16. november ble likelønnsdagen markert. Statistikken viser nemlig at kvinner fremdeles tjener langt mindre enn menn – og lønnsgapet øker.

Publisert

I snitt tjener kvinner 87,5 prosent av det menn gjør, og forskjellen øker, skriver fysio.no. 16. november ble markert som starten på perioden kvinner i 2023 må jobbe gratis - hvis man ser på gjennomsnittlige kjønnsforskjeller i lønn. I 2022 ble denne dagen markert 17.november.

– Mange tror kanskje at vi i Norge har lik lønn for likt arbeid. Det stemmer dessverre ikke. Kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor er systematisk lønnet lavere enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor, sier forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund i en melding publisert på Norsk Fysioterapeutforbunds nettsider.

– Et samfunnsproblem

Hun viser blant annet til at kvinnelige arbeidstakere dominerer i yrker som sto i front gjennom koronapandemien.

I Norsk Fysioterapeutforbund er, ifølge fysio.no, 70 prosent av medlemmene kvinner. Et stort flertall av dem jobber i offentlig sektor.

Snittlønna i kvinnedominerte yrker er 80 prosent av lønna i mannsdominerte yrker med tilsvarende utdanningsnivå, ifølge Unio. 

– Dette er ikke bare et problem for kvinner, men et samfunnsproblem, sier Gerty Lund.

–Diskriminerende

– Det rammer kvinner og menn som ønsker å jobbe i kvinnedominerte yrker. Det er diskriminerende og en manglende anerkjennelse av utdanning, kompetanse, erfaring og ansvar.

Hun mener frontfagsmodellen i stor grad opprettholder kjønnsgapet i lønnsforskjellene.

– Det er forskerne enige om. Frontfagsmodellen praktiseres også langt strengere i offentlig sektor enn i privat sektor. Det gjør kvinnene til lønnstapere, noe som igjen gjør det vanskeligere å rekruttere til disse yrkene, sier Lund i meldingen på sitt forbunds nettsted.

Hun mener lønnsutviklingen må bli mer rettferdig, og at krav til kompetanse, utdanning, ansvar, erfaring og belastning må legges til grunn.

– Ansatte i kvinnedominerte yrker fortjener lønn på linje med ansatte i mannsdominerte yrker. Derfor trenger vi at politikerne tar problemet på alvor og ikke skyver hele ansvaret over på partene i arbeidslivet, sier Lund.

Kilde: fysio.no – Norsk Fysioterapeutforbunds nettsider.

Powered by Labrador CMS