Forbundsleder Gerty Lund er fornøyd med at regjeringen vil satse mer på barn og unges helse, men er bekymret for kommuneøkonomien.
Forbundsleder Gerty Lund er fornøyd med at regjeringen vil satse mer på barn og unges helse, men er bekymret for kommuneøkonomien.

Statsbudsjettet: Forbundslederen fornøyd med satsing på barn og unge – bekymret for kommuneøkonomien

Forbundsleder Gerty Lund er fornøyd med at den avtroppende regjeringen vil styrke satsingen på barn og unge psykiske helse. Samtidig er hun bekymret for kommuneøkonomien.

Publisert

Vi ser at det har vært en nedgang i bruk av våre tjenester i denne aldersgruppen etter at diagnoselista forsvant. I forslaget til statsbudsjett, ønsker helse- og omsorgsminister Bent Høie å bruke flere hundre millioner kroner på økt satsing for barn og unges psykiske helse. Han foreslår blant annet å gi 200 millioner kroner til etablering av flere tverrfaglige og oppsøkende team for barn og unges psykiske helse og for å utvikle lavterskeltilbud.

I tillegg vil han styrke kommunenes frie inntekter med 100 millioner kroner, spesielt for å styrke tiltak for barn og unges psykiske helse, skriver Dagens Medisin.

- Det er kjempebra, og det er heller ingen tvil om at fysioterapeuter har mye å bidra med for å løse flere av utfordringene barn og unge sliter med. Fysioterapeuter generelt, og spesialister som barne- og ungdomsfysioterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter både i offentlig og privat sektor har enormt mye kunnskap som vil hjelpe barn. Med friske midler, kan mye gjøres både ved helsestasjoner og i skolehelsetjenesten, sier Gerty Lund.

Hun påpeker at det er mye dokumentasjon på at fysisk aktivitet er bra. I tillegg er tidlig intervensjon en stor fordel for barn som sliter motorisk og har fysiske og psykiske plager.

- Det er viktig at barn opplever mestring. Det kan bidra til at de i mindre grad blir stående utenfor, sier Lund.

Kommuneøkonomien

Hun er derimot ikke like fornøyd med regjeringens foreslåtte overføringer til kommunene. Slik hun forstår det, har regjeringen foreslått en reell nedgang for overføringer til norske kommuner.

- Det bekymrer meg. Solberg-regjeringen sier de har økt handlingsrommet, men regjeringen tar ikke høyde for de andre frie inntektene som spiser av det totale budsjettet. Det kan gå utover forebyggende og helsefremmende arbeid samt rehabilitering, sier Lund.

Egenandel

Hun liker heller ikke regjeringens forslag om å heve egenandelstaket til 2.921 kroner, en økning på 461 kroner.

- Det vil ramme de med dårligst råd. For kronikerne kan det være en dårlig idé, og jeg er spesielt bekymret for om ungdom mellom 17 og 19 år vil benytte fysioterapitjenester. Vi ser at det har vært en nedgang i bruk av våre tjenester i denne aldersgruppen etter at diagnoselista forsvant. Vi mener denne aldersgruppen bør fritas helt for egenandeler. En økning er neppe veien å gå, sier Lund.

Fastlegeordningen

Hun er derimot fornøyd med at regjeringen vil styrke fastlegeordningen. Regjeringen har foreslått hele 300 millioner ekstra til fastlegene.

- Fastlegene er navet i kommunehelsetjenesten. Vi er alle tjent med at ordningen er velfungerende, og at pasientene har tilgang på fastleger. Fastlegene er også viktige samarbeidspartnere for fysioterapeuter i kommunehelsetjenestene, sier Lund.

Arbeid og helse

Lund er også fornøyd med at regjeringen vil styrke – og videreutvikle – samarbeidet mellom arbeid og helse. Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet skal i 2022 få i oppdrag å styrke samhandlingen mellom arbeidsetaten og helsetjenesten.

- Jeg oppfatter dette som om de ønsker å få bedre modeller for å få pasienter raskere tilbake i jobb. Vi er en naturlig del av denne tjenesten og samhandlingen, sier Lund.

Hun lover at Norsk Fysioterapeutforbund vil være på ballen.

- Det håper jeg fysioterapeuter landet rundt også vil være, sier Lund.

Hun mener det ligger en mulighet for fysioterapeuter til å være med å påvirke utvikling av ulike modeller for tiltak.

- Jeg har ved flere anledninger påpekt overfor politikerne at det er en mismatch i dagen Helse og arbeids-satsning, fordi den i dag stopper i spesialisthelsetjenesten. Her åpnes det nå for å følge helse og arbeid helt ut gjennom hele pasientforløpet, sier Lund.

Hun håper nå at den nye regjeringen vil følge opp det som er bra i det fremlagte budsjettforslaget og endre på det som ikke er bra.

- Vi skal sørge for at den nye regjeringen og stortingspolitikerne får våre innspill, avslutter Lund med et smil.

Powered by Labrador CMS