Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjett for 2022

Styrker fastlegeordningen med 100 millioner - fysioterapi ikke nevnt

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) foreslår å styrke fastlegeordningen med 100 millioner kroner. I tillegg vil hun gi 50 millioner kroner ekstra til psykisk helse, men fysioterapi og fysioterapeuter er ikke nevnt i pressemeldingene fra departementet.

Publisert Sist oppdatert

Kort om satsingen på helse

  • 50 millioner kroner ekstra til psykisk helse. Av dette går 10 millioner kroner til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene. Resten til tverrfaglige og oppsøkende team.
  • 300 millioner kroner til finansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov.
  • Regjeringen vil øke frikortgrensen med 461 kroner slik at egenandelstaket fastsettes til 2921 kroner.
  • Det gjøres ingen endringer i brillestøtten eller gratis tannbehandling for unge, slik regjeringen tidligere har lovet.

Kilde NRK.

Før valget haglet løftene fra blant andre Kjerkol. Hun lovte blant annet satsing på fysisk aktivitet i skolene, gratis fysioterapi til brannskadde, flere frisklivssentraler og helhetlig rehabiliteringsløp for å nevne noe.

I pressemeldingene fra Helse- og omsorgsdepartementet i dag, mandag 8. november, er ingen av de tiltakene nevnt. Fastlegene har derimot blitt viet mye plass.

Pressemeldingene kom etter at regjeringen leverte forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.

–Fastlegeordningen er bærebjelken i norsk helsetjeneste, men ordningen er under press. Vi har i lengre tid hatt voksende rekrutteringsutfordringer. For få nyutdannede vil inn i ordningen, og for mange vurderer å slutte eller har allerede sluttet. Nå haster det med handling, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Allmennlegene får mer

Hun vil blant annet gi mer til leger som er under spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Dette skal bli en nasjonal ordning fra 1. januar 2022.

I tilleggsproposisjonen foreslår regjeringen 50 millioner kroner i tilskudd til legevakt i kommuner som har utfordringer med å bemanne legevakten.

Flere tverrfaglige og oppsøkende team

Regjeringen ønsker også flere tverrfaglige og oppsøkende team for personer med langvarige og sammensatte behov.

– Mange barn og unge med alvorlig og langvarige problemer har behov for oppfølging fra flere tjenester samtidig. Vi må gjøre hjelpen mer tilgjengelig og mindre oppstykket, sier Kjerkol.

Flere lavterskeltilbud

Hun ønsker seg også flere lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud, særlig gjelder det tilbud for barn og unge.

Regjeringen foreslår også å øke driftsbevilgningene til sykehusene med til sammen 700 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen i 2022, med hovedvekt på økning i grunnfinansieringen.

Powered by Labrador CMS