Sykefraværet øker

Sykefraværet hadde en oppgang på 4,4 prosent fra 2021 til 2022, og var på 5,4 prosent i fjor.

– På starten av året så vi en stor økning, som deretter ble redusert, skriver Nav i et årsnotat.

Alle næringer har hatt en oppgang i sykefraværet i fjor. Det er informasjons- og kommunikasjonsnæringen som hadde størst vekst, med 13,9 prosent.

Totalt er det helse- og sosialtjenester som er den yrkesgruppen med høyest sykefravær (8 prosent).

Kvinner har et betydelig høyere sykefravær enn menn. I fjor var sykefraværet hos kvinner på 7 prosent, mens andelen for menn var 4,1 prosent.

Powered by Labrador CMS