Else Christine Nygård vil bygge ridehall på sin egen gård for å kunne tilby ridefysioterapi hele året, men kommunen sier nei.
Else Christine Nygård vil bygge ridehall på sin egen gård for å kunne tilby ridefysioterapi hele året, men kommunen sier nei.

Vil starte ridefysioterapi på egen gård – kommunen sier nei til hall

Else Christine Nygård (37) eier og driver gården Sanni like ved Skien i Telemark. Gården er godkjent som behandlingssted for ridefysioterapi, men kommunen sier nei til en egen hall.

Publisert Sist oppdatert

I 2017 kjøpte Nygård og hennes ektemannen gården som er på til sammen 87 mål. 68 av dem er dyrket jord og 10 mål er skog. Nå ønsker Nygård å bruke cirka 535 kvadratmeter til en ny ridehall, slik at barn, unge og voksne med ulike behov kan få tilbud om ridefysioterapi hele året.

Telemarksavisa skrev om saken i forrige uke.

Betaler selv

Nygård ber ikke om én krone verken fra kommunen eller staten. Hun vil fullfinansiere prosjektet selv. Men Skien kommune sier nei.

- Kommunen mener jordvernet trumfer samfunnsnytten. Det er selvsagt svært fortvilende. For til tross for at kommunen – i sine sakspapirer – skriver at bygging av denne hallen vil ha en større nytte for samfunnet enn det en ordinær bruk av ridehall har, avslår de likevel søknaden, sier Nygård.

Ridefysioterapeut var drømmen

- Jeg gir ikke opp, og satser på at Statsforvalteren sier ja til ridehall, sier Else Christine Nygård.
- Jeg gir ikke opp, og satser på at Statsforvalteren sier ja til ridehall, sier Else Christine Nygård.

To-barnsmoren har helt siden barndommen planlagt å bli ridefysioterapeut. Mormoren var utdannet fysioterapeut, og da Nygård hørte at det fantes ridefysioterapeuter, var hun ikke i tvil om karrierevei.

Til daglig jobber hun som ridefysioterapeut ved Kallands ridesenter og på Stall Gislesjø, hvor hun tilbyr gruppebehandling for pasientene. I følge Nygård er tilbudet utmerket, men det mangler mulighet for individuell behandling.

- Blir ingen konkurrent

- Jeg skal ikke etablere en konkurrent til ridesenteret. Tvert i mot. Jeg vil fortsette med gruppetilbud der, selv om jeg bygger et ridehus. På gården hos meg, vil jeg tilby ridefysioterapi for dem som vegrer seg for å være i grupper. Det kan blant annet gjelde pasienter med psykiske utfordringer, blinde eller andre ryttere som har behov for et tillegg til det jeg kan gi dem i en gruppebehandling, sier Nygård.

Hun ønsker å bygge en hall slik at de ikke blir sårbare i forhold til vær og vind.

- Det å være ute, er ofte det beste. Men av og til – når været er skikkelig guffent – er det fint å ha muligheten til å være innendørs i en hall, sier Nygård.

Driver helprivat

I dag jobber hun som helprivat ridefysioterapeut to dager i uken på Kallands og en ettermiddag i uken på stall Gislesjø i Kilebygda. I tillegg er hun vikar som fysioterapeut på sykehuset i Skien. Hun satser på at tilbudet hun ønsker å etablere på gården, skal være en levevei.

- Det er vanskelig å drive landbruk, og vi som gårdbrukere må se etter alternative måter å drifte på. Ridefysioterapi er – slik jeg ser det – et viktig tilbud for de som trenger det. I tillegg vil det bidra til å sikre bedre drift av gården. De fleste bøndene i vårt distrikt har jobb utenfor gården, sier Nygård.

Tar vare på dyrket mark

Hun har likevel forståelse for at kommunen ønsker å bevare dyrket mark, men mener en ridehall på «tunet» ikke vil stjele for mye. I dag dyrker Nygård gress som går til dyrefor.

Når hun taper 535 kvadratmeter til en ridehall, har hun mulighet til å erstatte tapet ved å ta i bruk et område hvor det i dag ikke dyrkes gress. Området er 1,5 mål stort.

- I dag brukes ikke dette området, fordi det krever at vi drenerer det før vi kan ta det i bruk som dyrket mark. Men det er fullt mulig å flytte jorden som blir berørt av byggingen til dette området, for å ruste det best mulig opp. Det har vi også foreslått for kommunen, sier Nygård.

Hun har ikke gitt opp, til tross for at kommunen har sagt nei i to omganger. Saken er nå anket til Statsforvalteren, og der er det lovet en avklaring i løpet av de neste månedene.

Powered by Labrador CMS