NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke. Foto: Kai Hovden

Rehabiliteringsutfordringen

Utfordringer med individuell plan i pasientforløpet påvirker overføringen mellom tjenestenivåene.

Publisert Sist oppdatert

NFFs forbundsleder, Fred Hatlebrekke, tok for seg oppgavedelingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten under den nasjonale konferansen for fysioterapiledere i spesialisthelsetjenesten i Trondheim.

Hatlebrekke understreket viktigheten av å ta individuell plan på alvor.

Bryter forskriften

Forbundslederen delte sine tanker om utfordringsbildet man står overfor når det gjelder rehabilitering.

- Hvordan er oppgavedelingen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, og hvordan er forståelsen av oppgavedelingen i på de ulike nivåene? spurte Hatlebrekke.

Det er nettopp i overføringen mellom tjenestenivåene Hatlebrekke mener det glipper.

- Spesialisthelsetjenesten vil alltid drive med rehabilitering, selv om man i det politiske planarbeidet har ønsket å overføre mer av dette til kommunene, påpekte han.

Oppgavedelingen forutsetter at man følger forskriftene som ligger til grunn, ifølge forbundslederen.

- Her er individuell plan et essensielt verktøy, men jeg hører til stadighet at dette er en utfordring. Dette verktøyet må bli bedre på begge nivåer, noe det ikke det er i dag til tross for at det er forskriftsfestet, minnet Hatlebrekke om.

- Jeg vet ikke hvorfor det er slik, men en felles journal, slik man er i ferd med å implementere her i Helse Midt-Norge RHF, kan være et skritt i riktig retning, utdypet han.

Avtaleterapeutene må på banen

- Det er synd at avtalefysioterapeutene ikke er med i dette arbeidet, på linje med fastlegene, mente Hatlebrekke.

Han mener det fremdeles er en lang vei å gå før vi har en samordnet tjeneste, og viste til sviktende samarbeidsavtaler.

- Disse avtalene er lovfestet. Riksrevisjonen har gjort det klinkende klart at samarbeidet man skal ha mellom spesialist- og primærhelsetjenesten ikke er godt nok, sa forbundslederen.

Hatlebrekke rettet videre oppmerksomheten mot tall fra Samdata (2016), som viser at færre pasienter motter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

- Nedgangen er jevnt fordelt mellom tjenestene som tilbyr rehabilitering. Mer poliklinisk dagrehabilitering i samarbeid med kommunehelsetjenesten kan være en mulighet i fremtiden når man ser på disse tallene, sa han.

Forbundslederen var tydelig på at NFF vil arbeide aktivt for at pasienter med komplekse problemstillinger skal ha et godt rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten også i fremtiden.

- Jeg tror vi vil se mer interkommunalt samarbeid rettet mot å tilby spesialisert rehabilitering i fremtiden, særlig i områder hvor dette er gunstig ut fra geografiske forutsetninger, kommenterte en av deltakerne.

En annen deltaker pekte på viktigheten av et ambulant tilbud i kommunene.

- Vi skriver ut pasienter til kommunene, og må dermed være bevisste på når i forløpet disse skrives ut i forhold til tilbudet kommunene har.

Powered by Labrador CMS