FORESLÅTT UTVIDET. Per i dag gjelder varslingsplikten kun spesialisthelsetjenesten.

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

Regjeringen ønsker å utvide varslingsplikten ved alvorlige hendelser til også å omfatte helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

Publisert

Per i dag gjelder varslingsplikten til Statens helsetilsyn kun i spesialisthelsetjenesten, ifølge regjeringen.no.

I forlaget til ny helsetilsynslov ønsker man altså at plikten også skal gjelde i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– Å varsle om feil og lære av feil er en forutsetning når vi skal forbedre helse og omsorgstjenestene og bygge pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen ønsker også å lovfeste at virksomheten skal avholde møter med pasienter, brukere og pårørende etter alvorlige hendelser.

– Dette kan være til stor hjelp for å bearbeide det som har skjedd, både for pasienter og pårørende. Det gjennomføres i dag slike møter i mange tilfeller. Vi mener likevel at alle som har opplevd alvorlige hendelser bør få tilbud om det, sier Høie.

Powered by Labrador CMS