Prorektor Nina Waaler. Foto: Sonja Balci / HiOA
Prorektor Nina Waaler. Foto: Sonja Balci / HiOA

Etterlyser en praksisrevolusjon

-Vi har store utfordringer med å skaffe nok praksisplasser. Innen mange av helsefagene er situasjonen så kritisk at det er stor sannsynlighet for at vi ikke lykkes, advarer prorektor Nina Waaler ved HiOA.

Publisert

Waaler er prorektor for utdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Debattinnlegget ble først publisert i Dagsavisen, og deretter på sykepleien.no (29.8).

Hun viser til at HiOA har noen av landets største utdanninger innen helse- og sosialfag, og hvert år uteksaminerer mer enn tusen nye sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, fysioterapeuter, jordmødre og en rekke andre som bidrar til å sikre innbyggernes helse og velferd.

Les hele innlegget her.

Praksisrevolusjon

-Nå er tiden inne for at vi i utdanningene, praksisfeltet, privat sektor og myndigheter øker innsatsen og jobber sammen for å få til en praksisrevolusjon, skriver Waaler, og peker blant annet på følgende:

1. Vi må tenke nytt om hvordan og hvor studentene lærer best. For det første ønsker vi å få i gang en grundig faglig diskusjon om studentenes læringsutbytte i praksisstudiene. Er vi sikre på at det er i praksisstudiene studentene faktisk lærer praksis best? Eller bør vi øke bruken av simulerings- og ferdighetstrening her på høgskolen?

2. Kommunene må få lovfestet plikt til å ta imot praksisstudenter - og ordningen må sikres finansiering.

3. Vi trenger bedre samarbeid mellom sektorene. Mens utdanningene er underlagt Kunnskapsdepartementet og regulert av Universitets- og høgskoleloven, ligger praksisarenaene under andre sektordepartementers myndighetsområder.

Felles innsats

- Vi forventer at de berørte departementene gjør en felles innsats for å sikre mer helhetlige og forutsigbare rammebetingelser for praksisstudiene. For at vi skal kunne levere utdanninger av høy kvalitet, trenger vi flere og bedre praksisplasser, og vi trenger dem nå. Det er liten tvil om at dette vil koste. Men det koster garantert mer å la være, understreker Nina Waaler.

Powered by Labrador CMS